ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΙΝΩΝ

Το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ορχομενού θα πραγματοποιηθεί η Εκδήλωση Απονομής Επαίνων και Αναμνηστικών στους μαθητές των Λυκείων του Δήμου Ορχομενού του σχολικού έτους 2018–2019 που πέτυχαν φέτος την εισαγωγή τους στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας