Κατεπείγουσα Ανακοίνωση: Ρύθμιση Οφειλών Διακοπής Νερού

Ενημερώνουμε τους  οφειλέτες του Δήμου μας να φροντίσουν για την εξόφληση ή την υπαγωγή σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους έως αύριο ΤΡΙΤΗ 31.12.2019, διαφορετικά είμαστε αναγκασμένοι  από 01.01.2020 να προβούμε σε λήψη αναγκαστικών μέτρων.

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:

α/ Δ.Ε. Ορχομενού,  κ. Κ. Τσιλομήτρος τηλ. 22613 51122

β/ Δ.Ε. Ακραιφνίας,  κ. Δ. Νίκας τηλ. 22683 50107,  22680 31214.