06 Δεκ 2019

Δελτίο Τύπου: Ενημέρωση κτηνοτρόφων για την ισχύουσα κατανομή επιλέξιμων βοσκοτόπων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του έτους 2019ʺ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας , καλεί τους κτηνοτρόφους που έχουν την έδρα της εκμετάλλευσής τους στην ΠΕ Βοιωτίας να προσέλθουν εντός 30 ημερών στα γραφεία της Κτηνιατρικής (τόσο στο Γραφείο της Θήβας όσο και της Λιβαδειάς) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ώστε να ενημερωθούν ενυπόγραφα σχετικά με τα στοιχεία της κατανεμηθείσας έκτασης στις κατανομές βοσκοτόπων που σχετίζονται με τις ετήσιες επιδοτήσεις του έτους 2019.

Κτηνοτρόφοι οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στην ειδοποίηση της ΔΑΟΚ εντός τριάντα (30) ημερών θεωρείται ότι αποδέχονται την κατανομή ως έχει και χάνουν το δικαίωμα για αίτηση χωροταξικής ανακατανομής για το επόμενο έτος.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν στα τηλέφωνα  22613 50165 & 22613 50179

05 Δεκ 2019

Πρόσκληση 20ης Συνεδρίασης ΔΣ του έτους 2019

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του ΔΣ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 6.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

05 Δεκ 2019

Ανακοίνωση για τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς

Ο Δήμος Ορχομενού  υποχρεούται  να ενημερώσει τους δημότες – ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς ότι οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις  που διέπουν την κατοχή δεσποζόμενων ζώων και αφορούν  στους κανόνες διατήρησής τους στην οικία, στον τρόπο περιπάτου  αλλά κυρίως στο να μεριμνήσουν για την υποχρεωτική ηλεκτρονική ταυτοποίηση των ζώων  που κατέχουν.

Επιπλέον ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων ότι υποχρεούνται να προσκομίσουν, στο Τμήμα Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης του δήμου,  αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του κατοικίδιου ζώου του οποίου είναι ιδιοκτήτες .

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

               Γρ.  Γαλάνης

03 Δεκ 2019

Δελτίο Τύπου: Κατεπείγουσα συνεδρίαση του ΔΣ Ορχομενού

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Ορχομενού, με θέμα  «Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης για τη Δημιουργία Δομής Προσφύγων-Μεταναστών στην Περιοχή μας», πραγματοποιείται σήμερα Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα  7.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δημαρχείου Ορχομενού

03 Δεκ 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Ορχομενού

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ορχομενού, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ορχομενού στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

03 Δεκ 2019

Πρόσκληση Συνεδριάσεως Συμβουλίου τοπικής κοινότητας Λουτσίου

Ο πρόεδρος της κοινότητας Λουτσίου προσκαλεί τους τοπικούς συμβούλους στην 1η τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Λουτσίου, που θα γίνει στο Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας Λουτσίου στις 06 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00μ.μ.

03 Δεκ 2019

Ανακοίνωση – ΠΛΗΜΜΥΡΑ (12-01-2019) Καρυάς

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ απέστειλε, σήμερα (03-12-2019 ),  την  Κατάσταση  με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από τo ζημιογόνο αίτιo:

  • ΠΛΗΜΜΥΡΑ 12-01-2019  Καρυάς

 

Τα  πορίσματα αυτά είναι στη  διάθεση  των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα  ημερολογιακές ημέρες , δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου  2019

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα και όποιος διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης για το πόρισμα  μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών

 

                                                            Η  Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ Ορχομενού

Ιωάννα  Πάνου

02 Δεκ 2019

Πρόσκληση 19ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2019

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του ΔΣ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 3 Δεκεμβρίου 2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 7.30 μ.μ.

02 Δεκ 2019

Πρόσκληση Συνεδριάσεως Συμβουλίου Κοινότητας Παύλου

Ο Πρόεδρος της κοινότητας Παύλου προσκαλεί του τοπικούς συμβούλους σε συνεδρίαση που θα γίνει στο κοινοτικό κατάστημα της Κοινότητας Παύλου στις 04 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα   6:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.