Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Δήμου Ορχομενού

Παρατίθενται τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ορχομενού για το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2018 καθώς και των τριών πρώτων τριμήνων του έτους 2019.