27 Ιαν 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (2/2020)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

27 Ιαν 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 7:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί σειράς θεμάτων.