22 Ιαν 2020

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών

Ο Δήμος Ορχομενού προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στη διαδικασία ανάθεσης των αντίστοιχων δημοσίων συμβάσεων μέσω της διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης καλεί τους υποψηφίους αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους του Δήμου Ορχομενού σε μια ή περισσότερες κατηγορίες να υποβάλλουν σχετική Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά ως και την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020.

20 Ιαν 2020

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας: Ενημερωτικά μηνύματα για προστασία το χειμώνα

Στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών για τη χειμερινή περίοδο, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει προγραμματίσει την προβολή τριών ενημερωτικών μηνυμάτων με θέμα τις οδηγίες προστασίας για ταξίδια το χειμώνα, συμβουλές για ασφαλή θέρμανση και ενημέρωση για τη λειτουργία του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112:

ΤΑΞΙΔΕΥΕΙΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ

Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης – 112

Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφθείτε στο http://www.civilprotection.gr το πεδίο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ και κατόπιν ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΠΟΤ

16 Ιαν 2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Ορχομενού και από την 28/01/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

14 Ιαν 2020

5η Ανακοίνωση πορισμάτων ΠΛΗΜΜΥΡΑ

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ απέστειλε, σήμερα (14-01-2020 ),  την  Κατάσταση  με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από τα ζημιογόνα αίτια:

 • ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 20-09-2019   Ορχομενού
 • ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 20-09-2019   Καρυάς
 • ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 03-10-2019   Αγ. Δημητρίου και
 • Πίνακας ΜΗ Ταυτοποιηθέντων αγροτεμαχίων για την Βροχόπτωση 20-09-2019 Ορχομενού

Τα  πορίσματα αυτά είναι στη  διάθεση  των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα  ημερολογιακές ημέρες , δηλαδή μέχρι   και την Παρασκευή   24 Ιανουαρίου   2020

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα και όποιος διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης για το πόρισμα  μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών

 

       Η  Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ Ορχομενού

Ιωάννα  Πάνου

14 Ιαν 2020

Ενοικίαση κενών περιπτέρων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για την ενοικίαση των κενών περιπτέρων, καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων, τόσο στην έδρα του Δήμου, όσο και στις Κοινότητες αυτού. Αναλυτικά οι θέσεις που προκύπτουν από τις αποφάσεις των Κοινοτήτων, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Δημοτικού Συμβουλίου είναι:

 1. Ορχομενός: 2 θέσεις
 2. Ακραίφνιο: 2 θέσεις
 3. Κάστρο: 1 θέση
 4. Παύλο: 1 θέση
 5. Άγιος Δημήτριος: 1 θέση
 6. Καρυά: 1 θέση
 7. Διόνυσος: 2 θέσεις

Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών θα επανέρθουμε με νεότερη ανακοίνωση.

                                                              H ΔΗΜΑΡΧΟΣ

14 Ιαν 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (1/2020)

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού (Ορχομενός) την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ  στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη  αποφάσεως επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

13 Ιαν 2020

Δελτίο Τύπου: Νέος Σύγχρονος Καρδιογράφος στο Ιατρείο του Αγίου Δημητρίου ΠΡΟΣΦΟΡΑ των Εκκοκκιστηρίων Νικολάου Αγγελούση

Την Πέμπτη  9 Ιανουαρίου  παραδόθηκε  από τον επιχειρηματία Νικόλαο Αγγελούση  ο νέος σύγχρονος καρδιογράφος, προσφορά των Εκκοκκιστηρίων  Νκολάου Αγγελούση,  ο οποίος θα καλύψει τις ανάγκες της άρτιας  λειτουργίας του αγροτικού  ιατρείου της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου.  Τον καρδιογράφο παρέλαβαν  η Δήμαρχος Ορχομενού κ. Βούλα Καράλη, ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγόρης Γαλάνης  και ο γιατρός κ. Κωνσταντίνος Βασιλειάδης.

Η προσφορά αυτή θα διευρύνει τις δυνατότητες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, και θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών  από το αγροτικό ιατρείο, προς όφελος της υγείας των κατοίκων.

Η ευγενής αυτή προσφορά  αποκτά βαρύνουσα σημασία καθώς γίνεται σε μία εποχή πολυποίκιλης οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας .

13 Ιαν 2020

Διαγωνισμός Εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού στο αντ/σιο άρδευσης κλειστού τύπου στην ΤΚ Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού, διακηρύσσει ότι, εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής εφόσον τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με τίτλο:
«Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού σε αντλιοστάσιο άρδευσης (κλειστού τύπου) στην Τ.Κ Ορχομενού του Δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 65.069,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του φορέα την 23 / 01 /2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. με την κατάθεση των προσφορών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

13 Ιαν 2020

Πρoγράμματα κατάρτισης στον Πειραματικό Αγρό στην Αλίαρτο Βοιωτίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά»

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) υλοποιεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» δωρεάν προγράμματα κατάρτισης στον Πειραματικό Αγρό (Experimental Farm) στην Αλίαρτο Βοιωτίας. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν την περίοδο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2020.