ΕΛΓΑ: Πορίσματα εκτίμησης ζημιών από την βροχόπτωση στις 3/10/2019

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ μας έστειλε σήμερα (17-02-2020 ) την Κατάσταση με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο:

    Βροχόπτωση   03-10-2019     Ορχομενού               

Τα  πορίσματα αυτά είναι στη  διάθεση  των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα ενώ όποιος διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.

Η  Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ

Γιάννα Πάνου