20 Μαρ 2020

Δελτίο Τύπου: Η λειτουργία του Δήμου και η διαχείριση της κρίσης

O Δήμος Ορχομενού στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του αλλά και της προστασίας της υγείας των δημοτών του προχώρησε στα εξής:

  1. Αδιάλειπτη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας
  2. Συνεχής έλεγχος της ποιότητας του νερού αλλά και διαρκής έλεγχος για τυχόν βλάβες στην ύδρευση.
  3. Συγκρότηση ομάδας  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΗΣ  σε δύο επίπεδα:
    1. Ομάδα υπαλλήλων που θα δέχεται τηλεφωνικά και με email αιτήματα  ευπαθών κοινωνικών ομάδων και μη που αξιολογούνται ως αναγκαία, με επικεφαλείς τους Διευθυντές.
    2. Επιτροπή έκτακτης ανάγκης συγκροτούμενη από τους Αντιδημάρχους τους Προέδρους των Τ.Κ  καθώς και τη Γενική Γραμματέα με επικεφαλή τη Δήμαρχο.
  4. Εξοπλίζουμε και ενεργοποιούμε την εξ αποστάσεως τηλεδιάσκεψη  σε όλα τα συλλογικά όργανα του Δήμου

Προχωρούμε άμεσα στην προμήθεια καινοτόμου εφαρμογής  για την υποδοχή αιτημάτων πάσης φύσεως των δημοτών μας, μέσω της ιστοσελίδας του δήμου που θα αξιολογούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή του δήμου για διεκπεραίωση

Ο Δήμος, παρά τις δυσκολίες, προχωρά κανονικά!

20 Μαρ 2020

Δελτίο Τύπου: Απολύμανση Δημοτικών Κτηρίων

Ο Δήμος Ορχομενού από την πρώτη στιγμή έχοντας σαν βασική προτεραιότητα την προάσπιση της υγείας των δημοτών του   προχώρησε και πραγματοποίησε ήδη  απολυμάνσεις σε όλες τις σχολικές μονάδες, νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς .

Λαμβάνοντας δε  υπόψη την ΠΝΠ της 25-2-2020 ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» προχώρησε στην απολύμανση    όλων  των δημοτικών  κτηρίων  του Δήμου Ορχομενού, από εξειδικευμένα συνεργεία.

Στα πλαίσια των ανωτέρω, έχουν πραγματοποιηθεί ήδη απολυμάνσεις στα κοινοτικά καταστήματα και πολιτιστικά κέντρα του Κοκκίνου, Ακραιφνίου, Παύλου, Κάστρου, Πύργου, Διονύσου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ορχομενού, στο Κλειστό Γυμναστήριο, στο ΚΕΠ Ορχομενού, στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας καθώς και στα Κέντρα Κοινότητας Ορχομενού (Πέτρινα). Επιπλέον, οι απολυμάνσεις θα συνεχιστούν σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που ακολουθεί:

 

  Ημερομηνία Απολύμανσης
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 21-3-2020 (7 π.μ.)
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ 21-3-2020 (8 π.μ.)
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ 23-3-2020 (8 π.μ.)
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 23-3-2020 (9 π.μ.)
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ  
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 23-3-2020 (10 π.μ.)
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΛΟΥΤΣΙΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ 23-3-2020 (11 π.μ.)

Παράλληλα, έχουν ήδη ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://orchomenos.gr/) σε αντίστοιχα δελτία τύπου  που εξέδωσε ο δήμος σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής υγιεινής που συμβάλλουν στον τομέα της πρόληψης.

Το πρόγραμμα απολυμάνσεων το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη έχει στόχο την πρόληψη και την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας σε όλα τα δημοτικά κτήρια του Δήμου.

Ο  μηχανισμός του Δήμου βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και θα κάνει, όταν κληθεί από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας, όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού.

Σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων σε συνδυασμό με ταξιδιωτικό ιστορικό σε πληττόμενη περιοχή συστήνεται η άμεση επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ στο τηλέφωνο: 210.52.12.054.