Δελτίο Τύπου: Προσλήψεις Υδρονομέων στο Δήμο Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη υδρονομέων κατά την αρδευτική περίοδο 2020.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα γίνεται στο Δημοτικό κατάστημα από 13/04/2020 μέχρι και την16/04/2020 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.