16 Απρ 2020

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού

Η πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής – Δήμαρχος Ορχομενού,  προσκαλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα Ορχομενού την Τρίτη 21 Απριλίου 2020 και ώρα 10.00 για συζήτηση πάνω στο εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης:

«Πορεία εκτέλεσης  έργων του Τεχνικού Προγράμματος 2020 του Δήμου Ορχομενού»

 


16 Απρ 2020

Πρόσκληση Συνεδρίασης του ΔΣ του Δήμου Ορχομενού (6η/2020)

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης (θα αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης), την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και ώρα 17:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.