23 Απρ 2020

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού στο Δήμο Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού δεκαπέντε ατόμων (15) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη- αντιμετώπιση δράσεων πυροπροστασίας.


23 Απρ 2020

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Έτους 2020

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του σε δια περιφοράς συνεδρίαση τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. για τη λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης.