13 Μαΐ 2020

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Επισκευή Οχημάτων – προμήθεια Ελαστικών στο Δήμο Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την “Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων – Προμήθειας Ελαστικών για το 2020-21”  συνολικού προϋπολογισμού 60.921,2 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό ορίζεται η Πέμπτη 21 Μαΐου 2020. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.. Μετά τη λήξη της παραλαβής των προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Ορχομενού.

 


12 Μαΐ 2020

Πίνακας Συμμετεχόντων Πωλητών Λαϊκής Αγοράς Ορχομενού για την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

Ανακοινώνεται ο πίνακας των συμμετεχόντων πωλητών στη λαϊκή αγορά της Πέμπτης 14 Μαΐου 2020:

 1. Παπαλάμπρος Παναγιώτης
 2. Μπουρντένα Μαρία
 3. Γάτσιος Πέτρος
 4. Σπυρόπουλος Βασίλειος
 5. Χαλιμούρδας  Κων/νος
 6. Κουλελής Παναγιώτης
 7. Γρανιτσιώτης Αθαν.
 8. Αργυρίου Λουκάς
 9. Σφύρλας Αθανάσιος  
 10. Κιαλιού Ασημίνα  
 11. Καμούτσης Ιωάννης
 12.  Αποστολόπουλος Δημ
 13. Φάσσας Νικόλαος του Πέτρου
 14. Κολοκυθας Παναγώτης
 15. Ντούζας Γεώργιος  
 16. Ντελής Αριστείδης
 17. Γεωργούλας Αντώνιος
 18. Αλεξίου Καλλιόπη
 19. Καραδόπουλος Ιωάννης
 20. Κωστάκης Εμμανουήλ
 21. Σταματίου Παναγ
 22. Κάλλη Αγγελική
 23. Πανουσάκη Παναγ
 24. Πέππας Κων/νος  
 25. Σακκά Παναγιούλα
 26. Δήμου Κων/να
 27. Κολοκυθας Λουκάς
 28. Τσουκαλάς Τριαντάφυλλος
 29. Μαντζιώρης Γεώργιος

Αναπληρωματικοί παραγωγοί πωλητές προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών , κατά σειρά κλήρωσης:

 1. Κιαλιός Κων/νος
 2. Βελέντζας Βασίλειος
 3. Γκορίτσα Αναστασία
 4. Μπαλτσιώτης Βασίλειος
 5. Μιχαλοστάμος Ανδρέας

Αναπληρωματικοί επαγγελματίες  πωλητές οπωροκηπευτικών προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών , κατά σειρά κλήρωσης:

 1. Θεοδωροαγιάννης Σταύρος
 2. Θεοδώρου Βασιλική
 3. Κοτσικόρος Δημητριος
 4. Γιαλελής Ιωάννης

Αναπληρωματικοί πωλητές βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε΄του Ν.4497/17 και χαρτικών, προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών , κατά σειρά κλήρωσης:

 1. Παπακωνσταντίνου Λουκάς
 2. Μοσχοφίδης Παντελής
 3. Παπαδόπουλος Ευθύμιος
 4. Παπαθανασίου Ιωάννης

O αρμ. Αντιδήμαρχος     Η Προϊσταμένη του Α.Τ.Τ.ΟΑ.    Τα σωματεία Πωλητών
Γρ. Γαλάνης                            Ι. Πάνου                              Κ. Κιαλιός


11 Μαΐ 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός για τη συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων άρδευσης ΔΕ Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εργασία:

“Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων άρδευσης Δ.Ε Ορχομενού-συντήρηση
Δικτύου κλειστού τύπου άρδευσης σε Δ.Ε Ορχομενού”

εκτιμώμενης αξίας 56.792,00 Ευρώ ( με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και

καλεί τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων άρδευσης-συντήρηση Δικτύου κλειστού τύπου άρδευσης σε Δ.Ε Ορχομενού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
δηλαδή η 19/05/2020 και ώρα 10.00 πμ


11 Μαΐ 2020

Ανακοίνωση: Διακοπή νερού την Τρίτη 12 Μαΐου

Η Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Ορχομενού ενημερώνει τους πολίτες ότι την Τρίτη 12 Μαΐου 2020 και ώρες από 8 π.μ. έως 11 π.μ. θα γίνει διακοπή νερού σε Αγ. Δημήτριο, Άγ. Ανδρέα, Αγ. Σπυρίδωνα, Καρυά και Μαυρόγεια λόγω εργασιών στο δίκτυο.

 


09 Μαΐ 2020

Ανακοίνωση: Εγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Ορχομενού και Ακραιφνίου

Επανεγγραφές και νέες εγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Ορχομενού και Ακραιφνίου για το σχολικό έτος 2020-2021 (νήπια γεννημένα το 2017).

 

 1. Διάθεση αιτήσεων συμμετοχής:

α) ηλεκτρονικά στο site του Δήμου Ορχομενού (www.orchomenos.gr)

β) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ορχομενού (ισόγειο κτιρίου)

γ) στο γραφείο Δ.Ε. Ακραιφνίας

δ) στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ορχομενού τις ημέρες που πραγματοποιείται κατάθεση αιτήσεων.

 

 1. Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής:
 • Οι αιτήσεις συμμετοχής θα κατατίθενται κατά το χρονικό διάστημα από 11/05/2020 έως 29/5/2020 ως εξής:

– Στον Παιδικό Σταθμό Ορχομενού κάθε Τετάρτη και Πέμπτη 8.00 π.μ – 13.00 μ.μ. αυστηρά και μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, το οποίο θα κλείνετε καλώντας τις παραπάνω ημέρες στο τηλ. 22610-32588.

– Στο γραφείο της Δ. Ε. Ακραιφνίας κάθε μέρα 9.00 π.μ – 13.00 μ.μ. (τηλ. 22680-31214).

 • Να προσέρχεστε τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης (μάσκα, απόσταση μεταξύ δύο ατόμων κτλ).

 

 1. Ο φάκελος κάθε αίτησης για να είναι ολοκληρωμένος πρέπει να περιλαμβάνει:
 • Το ΕΝΤΥΠΟ 1 ή 2 (Αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής νηπίου αντίστοιχα)
 • Το ΕΝΤΥΠΟ 3(Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής νηπίου)
 • Το ΕΝΤΥΠΟ 4 (Υπεύθυνη δήλωση εργασίας της μητέρας)
 • Το ΕΝΤΥΠΟ 5(Ατομικό δελτίο υγείας νηπίου) συμπληρωμένο από παιδίατρο.
 • Τα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ όπως αναγράφονται στην αίτηση

Τα έντυπα αυτά είναι αναρτημένα παρακάτω και μπορείτε να τα κατεβάσετε.

 


08 Μαΐ 2020

Ανακοίνωση: Διακοπή νερού τη Δευτέρα 11 Μαΐου

Η Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Ορχομενού ενημερώνει τους πολίτες ότι τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 και ώρες από 7 π.μ. έως 2 μ.μ. θα γίνει διακοπή νερού σε Αγ. Δημήτριο, Άγ. Ανδρέα, Αγ. Σπυρίδωνα, Καρυά και Μαυρόγεια λόγω εργασιών στο δίκτυο.

 


07 Μαΐ 2020

Ανακοίνωση: Έλεγχος κρουνών κλειστού κυκλώματος άρδευσης από τους αγρότες καλλιεργητές

Καλούνται οι Αγρότες Καλλιεργητές του Κλειστού Κυκλώματος άρδευσης Ορχομενού να ελέγξουν τους κρουνούς (βάνες) για τυχόν ζημιές, προκειμένου  να αποφευχθούν προβλήματα κατά την αρδευτική περίοδο έτους 2020.

                    Ορχομενός 6-5-2020

 

                   Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                             ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ


06 Μαΐ 2020

Πρόσκληση Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παύλου προσκαλεί τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να προσέλθουν σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα γίνει στο κοινοτικό κατάστημα της Κοινότητας Παύλου, την Πέμπτη 07 Μαΐου 2020 και ώρα 6:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέμα που αφορά στη σύνδεση παροχής ύδρευσης σε ποιμνιοστάσιο στη θέση ΄΄Τσούκιζα΄΄.


05 Μαΐ 2020

ΟΑΕΔ: Παράταση της Αυτόματης Ανανέωσης Όλων των Δελτίων Ανεργίας που Λήγουν έως και τις 10 Μαΐου 2Ο2Ο

Μένουμε σπίτι! Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, η Διοίκηση του ΟΑΕΔ αποφάσισε την παράταση της αυτόματης ανανέωσης όλων των δελτίων ανεργίας που λήγουν έως και τις 10 Μαΐου 2020 μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Οργανισμού.

Είχε προηγηθεί η αυτόματη ανανέωση όλων των δελτίων ανεργίας που θα έληγαν στο χρονικό διάστημα από 18 Μαρτίου έως και 30 Απριλίου 2020. Με αυτόν τον τρόπο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που υποχρεούνται να ανανεώσουν το δελτίο ανεργίας τους κατά το παραπάνω διάστημα δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε καμία ενέργεια ανανέωσης.


05 Μαΐ 2020

Πίνακας Συμμετεχόντων Πωλητών της λαϊκής αγοράς για την Πέμπτη 7 Μαΐου 2020

Ανακοινώνεται ο πίνακας των συμμετεχόντων πωλητών στη λαϊκή αγορά της Πέμπτης 7 Μαΐου 2020.

       ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
           για την Πέμπτη 7 Μαΐου 2020 στην λαϊκή Ορχομενού

 1. Γάτσιος Πέτρος
 2. Μπουρντένα Μαρία
 3. Γιαλελής Ιωάννης
 4. Σπυρόπουλος Βασίλειος
 5. Χαλιμούρδας Κων/νος
 6. Κουλελής Παναγιώτης
 7. Αργυρίου Λουκάς
 8. Σφύρλας Αθανάσιος
 9. Κιαλιός Κων/νος
 10. Αλεξίου Καλλιόπη
 11. Βελέντζας Κω/νος
 12. Μπαλτσιώτης Βασίλειος
 13. Κοσμάς Δημήτριος
 14. Γκορίτσα Αναστασία
 15. Βελέντζας Βασίλειος
 16. Μιχαλοστάμος Ανδρέας
 17. Καραδόπουλος Ιωάννης
 18. Ανταλόπουλος Κων/νος
 19. Θεοδωρογιάννης Σταύρος
 20. Κοτσικόρος Δημήτριος
 21. Σουραφής Ηλίας
 22. Θεοδώρου Βασιλική
 23. Γαλανός Ιωάννης
 24. Παπακωνσταντίνου Βασίλειος
 25. Σακκά Παναγιούλα

Αναπληρωματικοί παραγωγοί πωλητές προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών , κατά σειρά κλήρωσης:

 1. Ντελής Αριστείδης
 2. Γεωργούλας Αντώνης
 3. Ντούζας Γεώργιος
 4. Αποστολόπουλος Δημ
 5. Κολοκυθας Παναγ.

Αναπληρωματικοί επαγγελματίες  πωλητές προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών , κατά σειρά κλήρωσης:

 1. Σταματίου Παναγιώτα
 2. Πανουσάκη Παναγιώτα
 3. Πέππας Κων/νος

 

O αρμ. Αντιδήμαρχος     Η Προϊσταμένη του Α.Τ.Τ.ΟΑ.    Τα σωματεία Πωλητών
                                                                    

 Γρ. Γαλάνης                      Ι. Πάνου                                           Κ. Κιαλιός
                                                                                                      Μ. Κουτής