20 Ιούν 2020

Δελτίο Τύπου: Διανομή σε Δικαιούχους του ΤΕΒΑ 23-6-2020

Διανομή σε δικαιούχους του Επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 και από ώρα 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

 

Ο Δήμος Ορχομενού, ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, που έχει συσταθεί για τις ανάγκες του ΤΕΒΑ, ενημερώνει ότι την Τρίτη 23/06/2020, από ώρα 9.00 π.μ. έως ώρα 14.00 μ.μ. θα πραγματοποιήσει, διανομή των προϊόντων ΤΕΒΑ στους δικαιούχους.

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στα Πέτρινα του Δήμου Ορχομενού (Μινύου 3), ΜΟΝΟ τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ΑΥΣΤΗΡΑ μέσα στο χρονικό διάστημα μεταξύ των ωρών που αναγράφονται.

Συνολικά θα εξυπηρετηθούν περίπου 360 οικογένειες παραλαμβάνοντας στο σπίτι τους, από ειδικά συνεργεία το πακέτο με τα είδη παντοπωλείου και βασικής υλικής συνδρομής που τους αντιστοιχούν.

Οι δικαιούχοι  ειδοποιήθηκαν με γραπτό μήνυμα στο κινητό που έχουν δηλώσει (sms), για την παραλαβή των προϊόντων.

Κατά την παράδοση των ειδών οι δικαιούχοι θα πρέπει να  τηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις λόγω covid-19  και να έχουν μαζί τους,

 • μάσκα
 • γάντια 
 • δικό τους στυλό 
 • τα βιβλιάρια κοινωνικής ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ και
 • το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άδεια παραμονής

Παράλληλα θα υπογράφουν σε κατάσταση για την παραλαβή των προϊόντων.

Εάν η παραλαβή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για σοβαρούς λόγους από τον ωφελούμενο ή μέλος της οικογένειάς του, τα προϊόντα θα μπορεί να παραλάβει τρίτο πρόσωπο προσκομίζοντας εξουσιοδότηση του ωφελούμενου (χωρίς το γνήσιο της υπογραφής).

 

 Γραφείο Ενημέρωσης

   Δήμου Ορχομενού

18 Ιούν 2020

Κανόνες λειτουργίας της Λαϊκής αγοράς Ορχομενού για τον περιορισμό της διασποράς του Κορονοϊού

Ο Δήμος  Ορχομενού  ενημερώνει τους πωλητές που συμμετέχουν στην λαϊκή αγορά  του δήμου μας, ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 της  ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 37992/17-6-2020 (ΦΕΚ 2401/Β/17-06-2020)  «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» αποφασίζεται:

 1. Για το χρονικό διάστημα , από την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου 2020, επιτρέπεται η λειτουργία των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), σε όλη την Επικράτεια, ως ακολούθως:

α. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

β. Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών.

 1. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των μέτρων της παρ. 1, μετά από βεβαίωση της παράβασης μη τήρησης αυτών από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όπως ορίζονται στον Ν. 4177/2013 (Α’ 173).

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 3 της ίδιας ΚΥΑ αποφασίζεται ότι σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού, ανοικτούς και κλειστούς, που δεν καταλαμβάνονται από ειδική διάταξη της παρούσας τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.

Οι πολίτες που θα επισκεφτούν τις λαϊκές αγορές οφείλουν να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται.

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΠΑΡ. ΚΑΡΑΛΗ

 

18 Ιούν 2020

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (9η/2020)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, (θα αποσταλλούν αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης), τη Δευτέρα 22 Ιουνου 2020 και ώρα 19.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

17 Ιούν 2020

Δελτίο Τύπου: Πληρωμή οφειλών μέσω POS στην Δ.Ε. Ακραιφνίας

Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει τους δημότες της Δ.Ε. Ακραιφνίας (Ακραίφνιο, Κάστρο, Κόκκινο) πως η πληρωμή των οφειλών τους προς το Δήμο, από εδώ και στο εξής, θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω POS, κατά προτεραιότητα.

Σε ειδικές, μόνο, περιπτώσεις οι δημότες θα εξυπηρετούνται στο ταμείο της Δ.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες οι δημότες μπορούν ν’ απευθύνονται στον υπάλληλο της Δ.Ε. κ. Νίκα Δημήτριο.

16 Ιούν 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)»

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ» ΟΠΣ 5002212.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Ανακοίνωση και τους όρους της σχετική Πρόσκλησης:
Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 15/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.) έως και 29/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.).

Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 03/07/2020 στη διεύθυνση:

Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, Τ Κ 111 43 Αθήνα (Κεντρική Γραμματεία – 2ος Όροφος).

Οι ιστοσελίδες πρόσβασης στα σχετικά αρχεία της Πρόσκλησης είναι οι ακόλουθες:
Ιστοσελίδα Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. www.inedivim.gr
Ιστοσελίδα Έργου http://kentradiaviou.gr

16 Ιούν 2020

Πίνακας Συμμετεχόντων Πωλητών στη Λαϊκή αγορά Ορχομενού την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020

Ανακοινώνεται ο Πίνακας Συμμετεχόντων Πωλητών της Λαϊκής Αγοράς του Ορχομενού για την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020:

 1. Παπαλάμπρος Παναγ
 2. Μπουρντένα Μαρία
 3. Συμεωνίδης Παύλος
 4. Γάτσιος Πέτρος
 5. Χαλιμούρδας Κων/νος
 6. Σφύρλας Αθανάσιος
 7. Ανταλόπουλος Κων/νος
 8. Γρανιτσιώτης Αθαν.
 9. Κουλελής Παναγ.
 10. Κιαλιός Κων/νος
 11. Αποστολόπουλος Δημήτριος
 12. Κολοκύθας Αθανάσιος
 13. Κολοκυθας Παναγ
 14. Βελέντζας Κων/νος
 15. Κοσμάς Δημήτριος
 16. Γκορίτσα Αναστασία
 17. Βελέντζας Βασίλειος
 18. Μιχαλοστάμος Ανδρέας
 19. Θεοδωρογιάννης Σταύρος
 20. Κοτσικόρος Δημήτριος
 21. Σουραφής Ηλίας
 22. Θεοδώρου Βασιλική
 23. Γαλανός Ιωάννης
 24. Παπακωνσταντίνου Βασίλειος
 25. Παπακωνσταντίνου Λουκάς
 26. Καραδόπουλος Ιωάννης
 27. Τσουκαλάς Τριαντάφυλλος
 28. Κολοκυθας Λουκάς
 29. Παπαδόπουλος Ευθύμιος

Αναπληρωματικοί παραγωγοί πωλητές προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών, κατά σειρά κλήρωσης:

 1. Καμούτσης Ιωάννης
 2. Μπαλτσιώτης Βασίλειος
 3. Γεωργούλας Αντώνιος
 4. Κιαλιού Ασημίνα

Αναπληρωματικοί παραγωγοί πωλητές φρούτων, κατά σειρά κλήρωσης  :

 1. Σπυρόπουλος Βασίλειος
 2. Γιαλελής Ιωάννης

Αναπληρωματικοί επαγγελματίες  πωλητές προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών, κατά σειρά κλήρωσης:

 1. Κάλλη Αγγελική
 2. Πανουσάκη Παναγ

Αναπληρωματικοί πωλητές βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε΄του Ν.4497/17, προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών, κατά σειρά κλήρωσης:

      1.Μοσχοφίδης Παντελής

      2.Μαντζιώρης Γεώργιος

 

Ο Δήμος Ορχομενού επισημαίνει ότι οι πωλητές της λαϊκής αγοράς θα πρέπει, σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ 34781/4-6-2020, να τηρούν ως ελάχιστη απόσταση τα τρία (3) μέτρα μεταξύ των πάγκων και ο ενδιάμεσος χώρος να είναι κενός και ελεύθερος από αντικείμενα.
Επιπλέον επισημαίνεται ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να μην συνωστίζονται στους πάγκους και τους διαδρόμους της Λαϊκής Αγοράς και να διατηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ τους.

 

Η Προϊσταμένη του Α.Τ.Τ.Ο.Α.                                                          Τα σωματεία Πωλητών

Ιωάννα Πάνου                                                                                        Κ. Κιαλιός, Μ. Κουτής

14 Ιούν 2020

Δελτίο Τύπου: Το μήνυμα της Δημάρχου Ορχομενού προς τα παιδιά που ρίχνονται στη μάχη των Πανελληνίων Εξετάσεων

Αγαπητά  μου παιδιά

Η ολοκλήρωση   της πολύχρονης πορείας σας στην εκπαίδευση  είναι ήδη  μια  νίκη και οι Πανελλαδικές  εξετάσεις  είναι  η πρώτη  αλλά  όχι  η τελευταία μάχη για την εκπλήρωση των ονείρων σας.

Αυτές  οι  εξετάσεις αποτελούν  ένα σταθμό  σημαντικό, που δεν μπορεί  να καθορίσει τη ζωή σας.
Μπορεί  όμως  να σας δώσει  τα εφόδια και την εμπειρία  για τους επόμενους  αγώνες  σας που θα ακολουθήσουν.
Στην πραγματικότητα  είναι  εξετάσεις  προσδιορισμού  του τι θέλετε εσείς  στη ζωή  σας  να κάνετε.

Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί  σας θα είναι στο πλευρό σας ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.

Παιδιά  μου
Καλείστε  μέσα  από δύσκολες πραγματικά  συνθήκες που προκάλεσε η υγειονομική  κρίση  που βιώνουμε  όλοι  να δώσετε  τον δικό  σας αγώνα.

Ο δήμος Ορχομενού  θα βρίσκεται, ως οφείλει, αρωγός στην προσπάθειά σας συμβάλλοντας τα μέγιστα για την προστασία και την ασφάλειά σας.

Μείνετε ψύχραιμοι με καθαρή σκέψη και αυτοπεποίθηση .
Και να θυμάστε  ότι κάθε ένας από σας είναι μοναδικός.
Και όλοι  μαζί  είστε  το μέλλον μας!!!

Καλή επιτυχία…

 

Η Δήμαρχος Ορχομενού

Βούλα Καράλη


11 Ιούν 2020

Λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος Άρδευσης Ορχομενού από 15-6-2020 ως 19-6-2020

Το Κλειστό κύκλωμα άρδευσης Ορχομενού θα λειτουργήσει από την Δευτέρα 15-6-2020 έως την Παρασκευή 19-6-2020 και ώρες από τις 8:00 το πρωί έως τις 10:00 το βράδυ.

Επίσης, καλούνται οι αγρότες-καλλιεργητές να ενημερώνουν  τους υδρονομείς και ταυτόχρονα να τους προσκομίζουν την άδεια χρήσης νερού, προκειμένου να έχουν δικαίωμα να ποτίσουν .

Οι υδρονομείς είναι:

ΓΚΟΡΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ στη Θέση «ΚΑΜΠΟ» Τηλ.6987313734

ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ στη Θέση «ΒΟΥΡΝΑΔΑ» Τηλ.6987242354

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ στη Θέση «ΛΑΠΕΙΚΑ-ΠΙΣΩ» Τηλ.6970868278

                   

Ορχομενός 11-6-2020

 

         Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

        ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

10 Ιούν 2020

Υποβολή ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ δηλώσεων ζημιάς από την Πλημμύρα στις 05-04-2020 στις γεωργικές καλλιέργειες

Ενημερώνουμε  τους    παραγωγούς, που υπέβαλαν την Προσωρινή Δήλωση Ζημιάς από την Πλημμύρα στις 05-04-2020, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ, για Ορχομενό, Καρυά, Αγ.Δημήτριο, Διόνυσο και Αγ. Σπυρίδωνα, έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου προκειμένου να υποβάλλουν την Οριστική Δήλωση ζημιάς στον ΕΛΓΑ .

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

 1. Δήλωση ΟΣΔΕ 2020 ή 2019 (ανάλογα την καλλιέργεια)

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από την ανταποκρίτρια ΕΛ.Γ.Α., Ιωάννα Πάνου, δίπλα από το Κ.Ε.Π. Ορχομενού

 

Η Αντ/τρια ΕΛ.Γ.Α.
(Ορχομενού, Καρυάς, Αγ.Σπυρίδωνα, Αγ.Δημητρίου, Διονύσου)

 

Ιωάννα Πάνου

09 Ιούν 2020

Πίνακας Συμμετεχόντων Πωλητών της Λαϊκής Αγοράς Ορχομενού για την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020

Ανακοινώνεται ο Πίνακας Συμμετεχόντων Πωλητών της Λαϊκής Αγοράς του Ορχομενού για την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020:

1. Σπυρόπουλος Βασίλειος
2. Γάτσιος Πέτρος
3. Γιαλελής Ιωάννης
4. Συμεωνίδης Παύλος
5. Χαλιμούρδας Κων/νος
6. Κουλελής Παναγιώτης
7. Ανταλόπουλος Κων/νος
8. Γρανιτσιώτης Αθανασιος
9. Σφύρλας Αθανάσιος
10. Κιαλιού Ασημίνα
11. Καμούτσης Ιωάννης
12. Φάσσας Νικόλαος του Πέτρου
13. Γεωργούλας Αντώνιος
14. Αλεξίου Καλλιόπη
15. Γκορίτσα Αναστασία
16. Κολοκυθας Παναγιώτης
17. Ντελής Αριστείδης
18. Μιχαλοσταμος Ανδρέας
19. Καραδόπουλος Ιωάννης
20. Κωστάκης Εμμανουήλ
21. Σταματίου Παναγ
22. Κάλλη Αγγελική
23. Πανουσάκη Παναγ
24. Πέππας Κων/νος
25. Σακκά Παναγιούλα
26. Δήμου Κων/να
27. Κολοκυθας Λουκάς
28. Μαντζιώρης Γεώργιος
29. Μοσχοφίδης Παντελής

Αναπληρωματικοί παραγωγοί πωλητές προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών, κατά σειρά κλήρωσης:
1. Μπαλτσιώτης Βασίλειος
2. Ντούζας Γεώργιος
3. Κιαλιός Κων/νος
4. Βελέντζας Κων/νος

για την κατηγορία των φρούτων :
1. Μπουρντένα Μαρία

Αναπληρωματικοί επαγγελματίες πωλητές προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών , κατά σειρά κλήρωσης:
1. Θεοδώρου Βασιλική
2. Σουραφής Ηλίας

Αναπληρωματικοί πωλητές βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε΄του Ν.4497/17, προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών , κατά σειρά κλήρωσης:
1. Παπαθανασίου Ιωάννης
2. Καραγιαννίδης Γεώργιος

 

Ο Δήμος Ορχομενού επισημαίνει ότι οι πωλητές της λαϊκής αγοράς θα πρέπει, σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ 34781/4-6-2020, να τηρούν ως ελάχιστη απόσταση τα τρία (3) μέτρα μεταξύ των πάγκων και ο ενδιάμεσος χώρος να είναι κενός και ελεύθερος από αντικείμενα.
Επιπλέον επισημαίνεται ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να μην συνωστίζονται στους πάγκους και τους διαδρόμους της Λαϊκής Αγοράς και να διατηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ τους.

 

Η Προϊσταμένη του Α.Τ.Τ.Ο.Α.                                                          Τα σωματεία Πωλητών

Ιωάννα Πάνου                                                                                        Κ. Κιαλιός, Μ. Κουτής