17 Ιούλ 2020

Δελτίο Τύπου: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Ορχομενού δηλώνει: Μόνο σιωπή και… αποχή από την Παράταξη «ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ»…

Η παράταξη «ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» του κου Γιάννη Νταβαλούμη “καταγγέλλει” τη διοίκηση του δήμου, ότι δεν ακολουθεί το νόμο!

Απέχοντας επιδεικτικά δύο μήνες από τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ορχομενού, μη επιτελώντας το θεσμικό ρόλο για τον οποίο ψηφίστηκε από τους πολίτες στις πρόσφατες εκλογές και αγνοώντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν από το δεύτερο κύμα της πανδημικής κρίσης, με επίκληση σε εγκυκλίους και νόμους με τρόπο μάλιστα που αγγίζει τα όρια της αυθαιρεσίας, “πυροβολεί” τα πόδια της όταν επιπλήττει το εποπτεύων Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο  και ενέκρινε ως καθόλα νόμιμη τη διαδικασία των συνεδριάσεων των οργάνων του δήμου, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Δήμαρχος Ορχομενού, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και σύσσωμη η διοίκηση του δήμου, εγκαλείται από την μείζονα μειοψηφία του κου Νταβαλούμη, ότι προκρίνει τη νόμιμη, απόλυτα δημοκρατική, συμμετοχική και ασφαλή διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και όχι τις υψηλού υγειονομικού ρίσκου συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών (που προσφάτως μάλιστα απέρριπταν), για να δικαιολογήσουν απλά την αποχή της.

“Δαιμονοποιούν” την τεχνολογία και επιβεβαιώνουν, δυστυχώς για εκείνους, την παλαιοκομματική αντίληψη και συμπεριφορά που απαξίωσε το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και ευτυχώς δεν συνάδει με την εποχή και τις κρίσιμες στιγμές που περνάει ο δήμος και η χώρας μας.

Η προσχηματική αποχή σας από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δεν δικαιολογείται με υπεκφυγές.

Η σιωπή  δεν είναι ΣΥΝΕΠΕΙΑ και η αδράνεια δεν είναι ΠΡΑΞΗ.

Οφείλετε να είστε παρόντες, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, σε όλες ανεξαιρέτως τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Οργάνων επιτελώντας το θεσμικό σας ρόλο.

Το ξέραμε και προεκλογικά, επιβεβαιώνεται συνέχεια, «ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» μόνο στα λόγια..

 

 

Γιάννης Τσιάμης 

Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Ορχομενού

Μέλος Δ.Σ   Κ.Ε.Δ.Ε 

Πρόεδρος Επιτροπής Οργάνωσης &

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κ.Ε.Δ.Ε 

17 Ιούλ 2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανημάτων στο Δήμο Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια  των κάτωθι:

  • Ενός (1) ημιφορτηγού μονοκάμπινου 4×4 μηχανήματος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής που εκτιμάται βάσει κριτηρίων.
  • Ενός (1) αποφρακτικού και ενός (1) αλατοδιανομέα με κριτήριο την πιο συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στις 53.320,00 € με το ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δήμο Ορχομενού στις 28-07-2020 και ώρα 10:00 πμ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22613 51115.