Εγγραφή στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ του Δήμου Ορχομενού

Δωρεάν προγράμματα για παιδιά 2,5 έως 12 ετών στο δήμο Ορχομενού!

♦    Από 17 Ιουλίου έως και τις 5 Αυγούστου οι αιτήσεις για Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ στο δήμο Ορχομενού

♦    Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και οι μητέρες που εργάζονται στο δημόσιο

Την εξασφάλιση μιας δωρεάν θέσης στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ μπορούν να διεκδικήσουν από την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 χιλιάδες γονείς καθώς άνοιξε η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», που θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις για τους Βρεφονηπιακούς-Παιδικούς Σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠμεΑ υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ (www.eetaa.grwww.paidikoi.eetaa.gr). Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων (κωδικών Taxisnet). Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον επιλεγούν, λαμβάνουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher) προκειμένου να επιλέξουν τον φορέα και τη δομή που επιθυμούν να φιλοξενηθεί το παιδί τους.

Την περίοδο αυτή, από Παρασκευή 17 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 5 Αυγούστου, οι γονείς μπορούν να απευθύνονται στα κέντρα κοινότητας από 9 π.μ.-2 μ.μ

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται από την ΕΕΤΑΑ στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε., απευθύνεται στις μητέρες που εργάζονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενες και άνεργες, και αφορά στη δωρεάν φιλοξενία των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, όπως επίσης και στη συμμετοχή τους στα προγράμματα των ΚΔΑΠ.

Την αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και οι πατέρες εφόσον είναι χήροι ή έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια των παιδιών. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, πάντως, είναι απαραίτητο να έχουν μαζί τους τον ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας.