Πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού από τη ΔΕΠΟΔΑΛ

Η ΔΕΠΟΔΑΛ ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης, επιτυχόντων και μη, σχετικά με την πρόσληψη εποχικού προσωπικού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  κατεβάσουν τα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν.