21 Ιούλ 2020

Εγγραφή στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ του Δήμου Ορχομενού

Δωρεάν προγράμματα για παιδιά 2,5 έως 12 ετών στο δήμο Ορχομενού!

♦    Από 17 Ιουλίου έως και τις 5 Αυγούστου οι αιτήσεις για Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ στο δήμο Ορχομενού

♦    Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και οι μητέρες που εργάζονται στο δημόσιο

Την εξασφάλιση μιας δωρεάν θέσης στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ μπορούν να διεκδικήσουν από την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 χιλιάδες γονείς καθώς άνοιξε η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», που θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις για τους Βρεφονηπιακούς-Παιδικούς Σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠμεΑ υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ (www.eetaa.grwww.paidikoi.eetaa.gr). Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων (κωδικών Taxisnet). Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον επιλεγούν, λαμβάνουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher) προκειμένου να επιλέξουν τον φορέα και τη δομή που επιθυμούν να φιλοξενηθεί το παιδί τους.

Την περίοδο αυτή, από Παρασκευή 17 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 5 Αυγούστου, οι γονείς μπορούν να απευθύνονται στα κέντρα κοινότητας από 9 π.μ.-2 μ.μ

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται από την ΕΕΤΑΑ στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε., απευθύνεται στις μητέρες που εργάζονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενες και άνεργες, και αφορά στη δωρεάν φιλοξενία των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, όπως επίσης και στη συμμετοχή τους στα προγράμματα των ΚΔΑΠ.

Την αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και οι πατέρες εφόσον είναι χήροι ή έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια των παιδιών. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, πάντως, είναι απαραίτητο να έχουν μαζί τους τον ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας.

20 Ιούλ 2020

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού από τη ΔΕΠΟΔΑΛ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.»

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.), που
εδρεύει στο Δήμο Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ):

17 Ιούλ 2020

Δελτίο Τύπου: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Ορχομενού δηλώνει: Μόνο σιωπή και… αποχή από την Παράταξη «ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ»…

Η παράταξη «ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» του κου Γιάννη Νταβαλούμη “καταγγέλλει” τη διοίκηση του δήμου, ότι δεν ακολουθεί το νόμο!

Απέχοντας επιδεικτικά δύο μήνες από τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ορχομενού, μη επιτελώντας το θεσμικό ρόλο για τον οποίο ψηφίστηκε από τους πολίτες στις πρόσφατες εκλογές και αγνοώντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν από το δεύτερο κύμα της πανδημικής κρίσης, με επίκληση σε εγκυκλίους και νόμους με τρόπο μάλιστα που αγγίζει τα όρια της αυθαιρεσίας, “πυροβολεί” τα πόδια της όταν επιπλήττει το εποπτεύων Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο  και ενέκρινε ως καθόλα νόμιμη τη διαδικασία των συνεδριάσεων των οργάνων του δήμου, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Δήμαρχος Ορχομενού, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και σύσσωμη η διοίκηση του δήμου, εγκαλείται από την μείζονα μειοψηφία του κου Νταβαλούμη, ότι προκρίνει τη νόμιμη, απόλυτα δημοκρατική, συμμετοχική και ασφαλή διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και όχι τις υψηλού υγειονομικού ρίσκου συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών (που προσφάτως μάλιστα απέρριπταν), για να δικαιολογήσουν απλά την αποχή της.

“Δαιμονοποιούν” την τεχνολογία και επιβεβαιώνουν, δυστυχώς για εκείνους, την παλαιοκομματική αντίληψη και συμπεριφορά που απαξίωσε το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και ευτυχώς δεν συνάδει με την εποχή και τις κρίσιμες στιγμές που περνάει ο δήμος και η χώρας μας.

Η προσχηματική αποχή σας από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δεν δικαιολογείται με υπεκφυγές.

Η σιωπή  δεν είναι ΣΥΝΕΠΕΙΑ και η αδράνεια δεν είναι ΠΡΑΞΗ.

Οφείλετε να είστε παρόντες, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, σε όλες ανεξαιρέτως τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Οργάνων επιτελώντας το θεσμικό σας ρόλο.

Το ξέραμε και προεκλογικά, επιβεβαιώνεται συνέχεια, «ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» μόνο στα λόγια..

 

 

Γιάννης Τσιάμης 

Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Ορχομενού

Μέλος Δ.Σ   Κ.Ε.Δ.Ε 

Πρόεδρος Επιτροπής Οργάνωσης &

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κ.Ε.Δ.Ε 

17 Ιούλ 2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανημάτων στο Δήμο Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια  των κάτωθι:

 • Ενός (1) ημιφορτηγού μονοκάμπινου 4×4 μηχανήματος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής που εκτιμάται βάσει κριτηρίων.
 • Ενός (1) αποφρακτικού και ενός (1) αλατοδιανομέα με κριτήριο την πιο συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στις 53.320,00 € με το ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δήμο Ορχομενού στις 28-07-2020 και ώρα 10:00 πμ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22613 51115.

13 Ιούλ 2020

Χορήγηση ενισχύσεων στον τομέα της παράκτιας αλιείας

Για τη στήριξη των παράκτιων αλιέων σε όλη την επικράτεια οι οποίοι υπέστησαν σοβαρότατη μείωση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους εξ αιτίας της πανδημίας του κορονοϊού και της συνακόλουθης διακοπής σχεδόν του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, και Μάιο 2020, θεσπίστηκε καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στους παράκτιους αλιείς όλης της χώρας.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της Επικράτειας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), εφόσον τα αλιευτικά σκάφη τους διαθέτουν αλιευτική άδεια σε ισχύ κατά το έτος 2020 και δραστηριοποιούνται στην παράκτια αλιεία. Εξαιρούνται από την παρούσα ενίσχυση οι αλιείς επαγγελματικών α/κ σκαφών που φέρουν τα εργαλεία «τράτα βυθού με πόρτες (μηχανότρατα)» ή /και «γρι-γρι».

Το ύψος του ποσού καθορίζεται ως το γινόμενο του ποσοστού ιδιοκτησίας εκάστου πλοιοκτήτη επί το ποσό ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του επαγγελματικού α/κ σκάφους που κατέχει με βάση το ολικό μήκος ως ακολούθως :

 • Για αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος (Loa), μικρότερο ή ίσο των 5,99 μέτρων το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 800€ ανά σκάφος.
 • Για αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος (Loa), από 6,00 μέτρα και μικρότερο ή ίσο από 11,99 μέτρα, το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 1.200€ ανά σκάφος.
 • Για τα αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος (Loa), 12,00 μέτρα και μικρότερο ή ίσο των 14,99 μέτρων, το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 3.500€ ανά σκάφος.
 • Για τα αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος (Loa) ίσο ή μεγαλύτερο των 15,00 μέτρων, το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 4.000€ ανά σκάφος.

Οι δικαιούχοι χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσω της ψηφιακής εφαρμογής αποκλειστικά και μόνο με χρήση των προσωπικών κωδικών εισόδου στις εφαρμογές του ΟΣΠΑ της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ, ακολουθώντας τη διαδρομή : http://portal.alieia.minagric.gr/wps/portal/fishing

Η ψηφιακή εφαρμογή έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία και θα είναι ανοιχτή για την υποδοχή των αιτημάτων μέχρι και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020.

Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων και των απαιτούμενων ελέγχων.

Για την υποστήριξη της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 έως 14:00 στα τηλέφωνα :

 • 2109287145
 • 2109287172
 • 2109287149

ή / και να στέλνουν το αίτημά τους στα email :

13 Ιούλ 2020

Κανόνες λειτουργίας της Λαϊκής αγοράς του Ορχομενού ως 26-7-2020

Ο Δήμος  Ορχομενού  ενημερώνει τους πωλητές που συμμετέχουν στην λαϊκή αγορά  του δήμου μας, ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 της  ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 44076/11-7-2020 (ΦΕΚ 2798/Β 11-07-2020)  «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» αποφασίζεται:

 1. Για το χρονικό διάστημα , από την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 έως και την Κυριακή 26 Ιουλίου 2020, επιτρέπεται η λειτουργία των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), σε όλη την Επικράτεια, ως ακολούθως:

α. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

β. Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών.

 1. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των μέτρων των παρ. 1 έως 4, , μετά από βεβαίωση της παράβασης μη τήρησης αυτών από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όπως ορίζονται στον Ν. 4177/2013 (Α’ 173).

Οι πολίτες που θα επισκεφτούν τις λαϊκές αγορές οφείλουν να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται.

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΡ. ΚΑΡΑΛΗ

10 Ιούλ 2020

Πρόσκληση Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Ορχομενού (6η/2020)

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και ώρα 19.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

10 Ιούλ 2020

Δελτίο Τύπου: Παρουσίαση του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Την Τρίτη 7/7/2020, στη Χαλκίδα, έγινε  η παρουσίαση του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτης» για τη Στερεά Ελλάδα, από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο.

Σύμφωνα με τον κ. Υπουργό στο πρόγραμμα εντάσσονται 50 έργα σε Δήμους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με προϋπολογισμό 115 εκατ. ευρώ, τα οποία είχαν ενταχθεί στο προηγούμενο πρόγραμμα («Φιλόδημος») αλλά δεν διέθεταν επαρκή χρηματοδότηση για να εκτελεσθούν. Σε αυτά θα προστεθούν και  νέα ώριμα έργα και μελέτες, οι αιτήσεις για την ένταξη των οποίων θα γίνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 και η αξιολόγησή τους θα ξεκινήσει αμέσως.

10 Ιούλ 2020

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (10η/2020)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 και ώρα 19.00  σε  τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης (θα αποσταλλούν αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης),  με θέματα που αφορούν στην ημερήσια διάταξη.

07 Ιούλ 2020

Καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στην Π.Ε Βοιωτίας έτους 2020

Η καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους λόγω της χρήσης πυρεθρινών και οργανοφωσφορικών εντομοκτόνων, επιβάλλει την απομάκρυνση των μελισσοσμηνών από τις ψεκαζόμενες περιοχές σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 χιλιομέτρων. Θα πρέπει κατά την διάρκεια των ψεκασμών να μην κυκλοφορούν στον ελαιώνα άνθρωποι και ζώα προς αποφυγή δηλητηριάσεων. Οι ψεκασμοί αρχίζουν την 1η Ιουλίου και τελειώνουν συνήθως 20 ημέρες πριν την έναρξη συλλογής του ελαιοκάρπου, ώστε να αποφευχθεί η ανίχνευση υπολειμμάτων εντομοκτόνων στο λάδι και στις επιτραπέζιες ελιές

Για κάθε πρόβλημα που ανακύπτει πρέπει να επιλαμβάνεται ο εργολάβος και ο Τομεάρχης γεωπόνος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας.

Η συμβολή και η βοήθεια των παραγωγών στο έργο της δακοκτονίας είναι επιθυμητή και επιβεβλημένη.

 

Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο Τμήμα της ΔΑΟΚ,  κ. Σίσκο Χρυσόστομο και στο τηλ :22613-50175

 

 Η Δήμαρχος