Δήμος Ορχομενού:Πρόσληψη προσωπικού ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

Η Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Γκρέιντερ) για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πολιτικής προστασίας του Δήμου.