15 Σεπ 2020

Δράση “αρχή…ΖΩ!” από την ΠΣΤΕ για παροχή σχολικών ειδών σε μαθητές της Α’ τάξης Δημοτικού

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας προσκαλεί:

  1. Γονείς ή κηδεμόνες μαθητών που έχουν εγγραφεί στην Α’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2020-2021 με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο φτώχειας, όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στην πρόσκληση που ακολουθεί ως συνημμένο αρχείο.
  2. Επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και διαθέτουν προς πώληση σχολικά είδη, γραφική ύλη, χαρτικά, κλπ, όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να προμηθεύσουν τους ωφελούμενους με τα ανωτέρω είδη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην πρόσκληση που ακολουθεί ως συνημμένο αρχείο.

Αντικείμενο της δράσης «αρχή…ΖΩ!» αποτελεί η παροχή σχολικών ειδών αξίας ογδόντα ευρώ (80€) εφάπαξ σε κάθε μαθητή – μέλος οικογένειας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας που έχει εγγραφεί στην Α’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αιτήσεως συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στα κατά τόπους γραφεία της Δομής “ΓΕΦΥΡΑ” ορίζεται η 24/9/2020 και ώρα 14:00 ενώ για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών ορίζεται η 24/9/2020 και ώρα 24:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν.


15 Σεπ 2020

Δελτίο Τύπου: Αποκομιδή Ογκωδών Απορριμάτων από το Δήμο Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει τους δημότες του ότι όσοι εξ αυτών επιθυμούν την αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων (κοπή χόρτων, προϊόντα κλαδέματος δέντρων, στρώματα – όχι μπάζα), θα πρέπει να ενημερώνουν την υπηρεσία του Δήμου τουλάχιστον 2 μέρες νωρίτερα ώστε να μπορεί ο Δήμος να προγραμματίσει την αποκομιδή.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22613-51104, 22613-51117

 

Δήμος Ορχομενού

Υπηρεσία Καθαριότητας


15 Σεπ 2020

Δήμος Ορχομενού: Πρόσληψη Προσωπικού επτά ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

Η Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ορχομενού που εδρεύει στον Ορχομενό Ν. Βοιωτίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν το συνημμένο αρχείο.