Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου της Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ (5η/2020)

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Παύλου προσκαλεί τα μέλη του να προσέλθουν στην 5η τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο κοινοτικό κατάστημα της Κοινότητας Παύλου την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.