Αποφάσεις της Ο.Ε. του Δήμου Ορχομενού της 21ης συνεδρίασης την 09.8.2022

Αποφάσεις της 21ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού που πραγματοποιήθηκε την 09-8-2022.