29 Σεπ 2023

Η άσκηση ΤΑΜΣ Παρμενίων 2023 θα γίνει τη Δευτέρα 2.10.2023

Τη Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2023, κατά την Άσκηση ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-23», θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, σε όλη την επικράτεια, όπως παρακάτω :

 • Τοπική ώρα 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης).
 • Τοπική ώρα 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).
 • Τοπική ώρα 11:10, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Βορειοανατολικό Τομέα (Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου).
 • Τοπική ώρα 11:15, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Βορειοανατολικό Τομέα.
 • Τοπική ώρα 11:20, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Νότιο Τομέα (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας).
 • Τοπική ώρα 11:25, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Νότιο Τομέα.
 • Τοπική ώρα 11:30, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας.
 • Τοπική ώρα 11:35, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας.
 • Τοπική ώρα 12:20, σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Βορειοανατολικό (Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου) και Νότιο Τομέα (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας).
 • Τοπική ώρα 12:25, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Βορειοανατολικό και Νότιο Τομέα.
 • Τοπική ώρα 12:30, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Βορειοανατολικό (Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου) και Νότιο Τομέα (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας).
 • Τοπική ώρα 12:35, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Βορειοανατολικό και Νότιο Τομέα.
 • Τοπική ώρα 12:40, σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στην Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
 • Τοπική ώρα 12:45, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στην Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
 • Τοπική ώρα 12:50, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στην Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
 • Τοπική ώρα 12:55, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στην Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Επίσης γνωστοποιείται στο κοινό ότι η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας. Ταυτόχρονα με την ήχηση των Σειρήνων Συναγερμού, θα πραγματοποιηθεί ήχηση των καμπανών των Ιερών Ναών της Επικράτειας με σειρά βραχέων κωδωνισμών σε ταχύ ρυθμό διάρκειας τριών (3’) λεπτών.

 

 

 

 

26 Σεπ 2023

Κατεπείγουσα συνεδρίαση Ο.Ε. του δήμου Ορχομενού την 27.9.2023

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε κατεπείγουσα, δια ζώσης,  συνεδρίαση την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 9:30 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

14 Σεπ 2023

Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από τη βροχόπτωση στις 7.9.2023 στις φυτικές καλλιέργειες

Ενημερώνονται οι παραγωγοί του Δήμου Ορχομενού, που η φυτική παραγωγή τους έπαθε ζημιές από την ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ στις 07 Σεπτεμβρίου 2023, ότι μπορούν  να υποβάλλουν δηλώσεις  ζημιάς στον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α.  τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. μέχρι και την Παρασκευή  22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.

Τα τέλη εκτίμησης καταβάλλει ο παραγωγός με την υποβολή της δήλωσης ζημιάς.

Για ζημιές στη φυτική παραγωγή

Α. Αροτραίες καλλιέργειες ένα ευρώ (1.00) ανά στρέμμα

Β. Αμπελοειδή, Κηπευτικά δύο ευρώ (2.00)  ανά στρέμμα

Γ. Καρποφόρα δένδρα  Δέκα λεπτά του ευρώ (0,10) ανά δένδρο όταν τα δένδρα αναπτύσσονται σε ελεύθερα η γραμμοειδή (υποστηριγμένα) σχήματα.

Δ. Καλλιέργειες υπό κάλυψη γενικά (δεν περιλαμβάνεται η χαμηλή κάλυψη) δέκα Ευρώ (10.00) ανά στρέμμα.

Ε. Καλλιέργειες δρεπτών ανθέων είκοσι ευρώ (20.00) ανά στρέμμα .

ΣΤ. Καλλιέργειες φυτωρίων και καλλιέργειες καλλωπιστικών θάμνων – δένδρων σαράντα ευρώ (40.00) ανά στρέμμα.

Η. Καλλιέργειες γλαστρικών φυτών πενήντα ευρώ (50.00) ανά στρέμμα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

 1. Δήλωση ΟΣΔΕ 2023 
 2. Ταυτότητα
 3. Α.Φ.Μ.
 4. Αρ. Λογαριασμού  Τράπεζας.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται  από τον ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α.  Ρουσέτη Βασίλειο,  στο Δημαρχείο  Ορχομενού επί της 28ης Οκτωβρίου 50 τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22613 51129

14 Σεπ 2023

Δήμος Ορχομενού: Πρόσκληση για την παρουσίαση της πλατφόρμας ENGAGE

Ο Δήμος Ορχομενού σας προσκαλεί, τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 18:00, στο Δημαρχείο Ορχομενού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στην επίσημη παρουσίαση του έργου: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ –ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΣΕΙΣΜΟΥΣ κ.ά.» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του ΥΠΕΣ που υλοποιείται σε ολόκληρο το Δήμο.

Ένα σημαντικό έργο Πολιτικής Προστασίας που αφορά το σύνολο του Δήμου Ορχομενού και που μας αφορά όλους.

Ομιλητές μεταξύ άλλων θα είναι οι εξής:

Διονύσης Μαντάς – Εκπρόσωπος COSMOTE (Παρουσίαση συμμετεχόντων και του συνολικού Έργου)

Αντώνης Κωσταρίδης – Τεχνικός Διευθυντής Satways (Λογισμικό ENGAGE – Έκδοση Πολιτικής Προστασίας)

Δημήτρης Διαγουρτάς – Γεωφυσικός Satways (Λύσεις για Σεισμό και Πλημμύρα)

Δημήτρης Βαμβάτσικος – Αν. Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ (Μελέτη και Αποτύπωση Σεισμικής Τρωτότητας Κτηρίων)

Γιώργος Ευτυχίδης – Δασολόγος Satways (Σύστημα Πυρανίχνευσης Πυρκαγιάς)

Λάζαρος Φιλιππίδης – Καθηγητής Πανεπιστημίου Greenwich (Η Χρησιμότητα Εργαλείων Προσομοίωσης Εκκένωσης)

 

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα

Η Δήμαρχος Ορχομενού

14 Σεπ 2023

Πρόσκληση Συνεδρίασης Ο.Ε. του Δήμου Ορχομενού την 18.9.2023

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική, δια ζώσης,  συνεδρίαση τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 9:30 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

13 Σεπ 2023

Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες των πλημμυρών

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για όσους επλήγησαν απ;o τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία “Daniel”.

Κατά προτίμηση θα συγκεντρωθούν:

 • Εμφιαλωμένα νερά
 • Τρόφιμα μακράς διάρκειας (γάλατα, κονσέρβες, βρεφικές κρέμες, δημητριακά κ.ά.)
 • Κουβέρτες και κλινοσκεπάσματα, μαξιλάρια, υπνόσακοι
 • Είδη προσωπικής και ατομική υγιεινής
 • Power Bank και φακοί

Η συγκέντρωση θα γίνεται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες από τις 9.00 π.μ. ως και 2.00 μ.μ., ως την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ορχομενού, στα Πέτρινα (Μινύα 3).

12 Σεπ 2023

Δράση “αρχή…ΖΩ!”: Παροχή σχολικών ειδών σε μαθητές της Α’ Δημοτικού

Η δομή “ΓΕΦΥΡΑ” της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας υλοποιεί για άλλη μια σχολική χρονιά τη δράση «αρχή…ΖΩ!» που αφορά την έκτακτη οικονομική ενίσχυση _αξίας 100 € εφάπαξ_ σε κάθε μαθητή – μέλος οικογένειας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας, που έχει εγγραφεί στην Α’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2023-2024.

Η δράση στοχεύει στην κάλυψη οικονομικών αναγκών και την κατανομή πόρων ανακούφισης σε γονείς/κηδεμόνες, οι οποίοι δεν δύνανται να ανταπεξέλθουν οικονομικά στην αγορά σχολικών ειδών που απαιτούνται για την εκπαίδευση των μαθητών (τετράδια, γραφική ύλη, σχολική τσάντα, κλπ.)

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ορχομενού.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22610 35122 και 22610 34970

12 Σεπ 2023

Ευχαριστήρια εκδήλωση για τη χορηγία απινιδωτών από τα Σωληνουργεία Κορίνθου

Ο Δήμος Ορχομενού σε συνεργασία με τον Λαογραφικό όμιλο Ορχομενού, τον Σύλλογο Άσκηση και Ψυχαγωγία “Υγεία”, τον σύλλογο “Μινύες”, τους Παλαίμαχους Καλαθοσφαιριστές Ορχομενού και τον ΓΑΣ Ορχομενού διοργανώνουν ευχαριστήρια εκδήλωση για την παραλαβή της χορηγίας δύο απινιδωτών από τα “Σωληνουργεία Κορίνθου”.

Οι δύο απινιδωτές θα εγκατασταθούν ο ένας στο Πολιτιστικό Κέντρο Ορχομενού και ο άλλος στο Κλειστό γήπεδο Μπάσκετ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Ορχομενού την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 6:00 μ.μ.

11 Σεπ 2023

Δήμος Ορχομενού: δωρεάν μεταφορά για ιαματικά λουτρά στα Καμένα Βούρλα

Σε απόσταση μόλις 1 χλμ. από τα Καμμένα Βούρλα βρίσκονται τα ιαματικά λουτρά Κονιαβίτη που περιέχουν υδρόθειο και είναι ιδανικά για παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος και ρευματοπάθειες ενώ φημίζονται για τις καλλυντικές τους ιδιότητες. Κατάλληλα  για χρόνιο άσθμα, βρογχίτιδες, ρινίτιδες. Διαθέτουν επίσης καλλυντικές ιδιότητες. Ο Δήμος Ορχομενού  στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής και του σεβασμού στην τρίτη ηλικία εξασφάλισε   τη δωρεάν μεταφορά όσων επιθυμούν στα Λουτρά Κονιαβίτη. Τα δρομολόγια με αφετηρία τον Ορχομενό θα  ξεκινήσουν  από τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023. Όσοι δημότες της τρίτης ηλικίας  ενδιαφέρονται για πληροφορίες καθώς και να δηλώσουν συμμετοχή, μπορούν να επικοινωνήσουν με τα παρακάτω τηλέφωνα:

Κέντρο Κοινότητας: 22610 34970

Γραφείο Δημάρχου: 22613 51101

  Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.