19 Μαΐ 2020

Πίνακας Συμμετεχόντων Πωλητών της λαϊκής αγοράς Ορχομενού για την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020

Ανακοινώνεται ο Πίνακας Πωλητών λαϊκής αγοράς για την Πέμπτη 21-5-2020:

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
για την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020 στην λαϊκή Ορχομενού

 1. Γιαλελής Ιωάννης
 2. Γάτσιος Πέτρος
 3. Παπαλάμπρος Παναγιώτης
 4. Μπουρντένα Μαρία
 5. Χαλιμούρδας Κων/νος
 6. Σφύρλας Αθανάσιος
 7. Ανταλόπουλος Κων/νος
 8. Γρανιτσιώτης Αθαν.
 9. Κουλελής Παναγ.
 10. Κιαλιός Κων/νος
 11. Κολοκυθας Αθανάσιος
 12. Βελέντζας Κω/νος
 13. Μπαλτσιώτης Βασίλειος
 14. Κοσμάς Δημήτριος
 15. Γκορίτσα Αναστασία
 16. Βελέντζας Βασίλειος
 17. Μιχαλοστάμος Ανδρέας
 18. Θεοδωρογιάννης Σταύρος
 19. Κοτσικόρος Δημήτριος
 20. Σουραφής Ηλίας
 21. Θεοδώρου Βασιλική
 22. Γαλανός Ιωάννης
 23. Παπακωνσταντίνου Βασίλειος
 24. Παπακωνσταντίνου Λουκάς
 25. Καραδόπουλος Ιωάννης
 26. Κολοκυθας Λουκάς
 27. Παπαθανασίου Ιωάννης
 28. Καραγιαννίδης Γεώργιος
 29. Παπαδόπουλος Ευθ.

Αναπληρωματικοί παραγωγοί πωλητές προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών , κατά σειρά κλήρωσης:

 1. Σπυρόπουλος Βασίλειος
 2. Φάσσας Νικόλαος
 3. Αποστολόπουλος Δημ
 4. Κολοκυθας Παναγ.
 5. Αλεξίου Καλλιόπη
 6. Γεωργούλας Αντώνιος

Αναπληρωματικοί επαγγελματίες  πωλητές προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών , κατά σειρά κλήρωσης:

 1. Πανουσάκη Παναγιώτα
 2. Κάλλη Αγγελική
 3. Πέππας Κων/νος

Αναπληρωματικοί πωλητές βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε΄του Ν.4497/17, προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών , κατά σειρά κλήρωσης:

1.Μαντζιώρης Γεώργιος

2.Μοσχοφίδης Παντελής

3.Τσουκαλάς Τριαντάφυλλος

 

 

 

Η Προϊσταμένη του Α.Τ.Τ.ΟΑ.                        Τα σωματεία Πωλητών

Ι. Πάνου                                                                 Κ. Κιαλιός,  Μ. Κουτής                                    


15 Μαΐ 2020

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Μίσθωση Ακινήτων από το Δήμο Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού

προκηρύσσει Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστεί, το Κ.Ε.Π. του Δήμου Ορχομενού, την μίσθωση ειδικού χώρου για τα αρχεία των υπηρεσιών του Δήμου Ορχομενού, την μίσθωση χώρου για να στεγαστεί η Πολιτιστική – Ιστορική δραστηριότητα του Δήμου που αφορά στην εικονική πραγματικότητα και την μίσθωση αποθήκης για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου που αφορούν Πολιτιστικές εκδηλώσεις στα πλαίσια κατασκευής αρμάτων και συν-διοργάνωσης του Καρναβαλιού.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τον κύριο Παναγιώτη Μεργιάννη, ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή  και ώρες 9πμ-2μμ στο τηλέφωνο: 22613-51105.

 


14 Μαΐ 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου: “Ανάπλαση – Διαμόρφωση Παιδοτόπων του Δήμου Ορχομενού”

Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 19.352,83 € (πλέον Φ.Π.Α.),

και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Ως ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 26/05/2020.


13 Μαΐ 2020

Ανακοίνωση: Έκτακτη Ενημέρωση Αγροτών

Ενημερώνουμε τους αγρότες που τα χωράφια τους αρδεύονται από το κλειστό σύστημα άρδευσης του δήμου μας να ελέγξουν άμεσα τους κρουνούς (βάνες) που ανήκουν στην ευθύνη τους, ώστε σε περίπτωση βλάβης να την διορθώσουν άμεσα.

Κατά τον τελευταίο έλεγχο λειτουργίας του κλειστού, διαπιστώθηκε ότι αρκετοί κρουνοί είναι χαλασμένοι και ενδεχομένως, αφού το κλειστό σύστημα λειτουργήσει κανονικά αύριο, να παρουσιαστούν  σοβαρά προβλήματα στις καλλιέργειές τους( ζημιές , πλημμύρες κλπ).

Για το λόγο αυτό καλούνται οι καλλιεργητές  να βρίσκονται αύριο από τις 8 π.μ στα χωράφια τους ώστε εάν παρουσιαστεί τυχόν πρόβλημα να μεριμνήσουν άμεσα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο δήμος δεν είναι υπεύθυνος για την λειτουργία των κρουνών.

Οι καλλιεργητές  μπορούν να τις επισκευάσουν το Σάββατο 16/5/20 8 πμ ως 2μμ.

 

Ο  αρμόδιος  Αντιδήμαρχος

Γρηγόρης  Γαλάνης


13 Μαΐ 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός “Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου” στο Δήμο Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την “Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου 2020”  συνολικού προϋπολογισμού 28.672,52 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, για την κάλυψη των αναγκών Άρδευσης – Πυροπροστασίας – Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό ορίζεται η Τρίτη 26 Μαΐου 2020. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.. Μετά τη λήξη της παραλαβής των προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Ορχομενού.


13 Μαΐ 2020

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Επισκευή Οχημάτων – προμήθεια Ελαστικών στο Δήμο Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την “Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων – Προμήθειας Ελαστικών για το 2020-21”  συνολικού προϋπολογισμού 60.921,2 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό ορίζεται η Πέμπτη 21 Μαΐου 2020. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.. Μετά τη λήξη της παραλαβής των προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Ορχομενού.

 


12 Μαΐ 2020

Πίνακας Συμμετεχόντων Πωλητών Λαϊκής Αγοράς Ορχομενού για την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

Ανακοινώνεται ο πίνακας των συμμετεχόντων πωλητών στη λαϊκή αγορά της Πέμπτης 14 Μαΐου 2020:

 1. Παπαλάμπρος Παναγιώτης
 2. Μπουρντένα Μαρία
 3. Γάτσιος Πέτρος
 4. Σπυρόπουλος Βασίλειος
 5. Χαλιμούρδας  Κων/νος
 6. Κουλελής Παναγιώτης
 7. Γρανιτσιώτης Αθαν.
 8. Αργυρίου Λουκάς
 9. Σφύρλας Αθανάσιος  
 10. Κιαλιού Ασημίνα  
 11. Καμούτσης Ιωάννης
 12.  Αποστολόπουλος Δημ
 13. Φάσσας Νικόλαος του Πέτρου
 14. Κολοκυθας Παναγώτης
 15. Ντούζας Γεώργιος  
 16. Ντελής Αριστείδης
 17. Γεωργούλας Αντώνιος
 18. Αλεξίου Καλλιόπη
 19. Καραδόπουλος Ιωάννης
 20. Κωστάκης Εμμανουήλ
 21. Σταματίου Παναγ
 22. Κάλλη Αγγελική
 23. Πανουσάκη Παναγ
 24. Πέππας Κων/νος  
 25. Σακκά Παναγιούλα
 26. Δήμου Κων/να
 27. Κολοκυθας Λουκάς
 28. Τσουκαλάς Τριαντάφυλλος
 29. Μαντζιώρης Γεώργιος

Αναπληρωματικοί παραγωγοί πωλητές προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών , κατά σειρά κλήρωσης:

 1. Κιαλιός Κων/νος
 2. Βελέντζας Βασίλειος
 3. Γκορίτσα Αναστασία
 4. Μπαλτσιώτης Βασίλειος
 5. Μιχαλοστάμος Ανδρέας

Αναπληρωματικοί επαγγελματίες  πωλητές οπωροκηπευτικών προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών , κατά σειρά κλήρωσης:

 1. Θεοδωροαγιάννης Σταύρος
 2. Θεοδώρου Βασιλική
 3. Κοτσικόρος Δημητριος
 4. Γιαλελής Ιωάννης

Αναπληρωματικοί πωλητές βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε΄του Ν.4497/17 και χαρτικών, προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών , κατά σειρά κλήρωσης:

 1. Παπακωνσταντίνου Λουκάς
 2. Μοσχοφίδης Παντελής
 3. Παπαδόπουλος Ευθύμιος
 4. Παπαθανασίου Ιωάννης

O αρμ. Αντιδήμαρχος     Η Προϊσταμένη του Α.Τ.Τ.ΟΑ.    Τα σωματεία Πωλητών
Γρ. Γαλάνης                            Ι. Πάνου                              Κ. Κιαλιός


11 Μαΐ 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός για τη συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων άρδευσης ΔΕ Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εργασία:

“Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων άρδευσης Δ.Ε Ορχομενού-συντήρηση
Δικτύου κλειστού τύπου άρδευσης σε Δ.Ε Ορχομενού”

εκτιμώμενης αξίας 56.792,00 Ευρώ ( με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και

καλεί τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων άρδευσης-συντήρηση Δικτύου κλειστού τύπου άρδευσης σε Δ.Ε Ορχομενού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
δηλαδή η 19/05/2020 και ώρα 10.00 πμ


11 Μαΐ 2020

Ανακοίνωση: Διακοπή νερού την Τρίτη 12 Μαΐου

Η Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Ορχομενού ενημερώνει τους πολίτες ότι την Τρίτη 12 Μαΐου 2020 και ώρες από 8 π.μ. έως 11 π.μ. θα γίνει διακοπή νερού σε Αγ. Δημήτριο, Άγ. Ανδρέα, Αγ. Σπυρίδωνα, Καρυά και Μαυρόγεια λόγω εργασιών στο δίκτυο.

 


09 Μαΐ 2020

Ανακοίνωση: Εγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Ορχομενού και Ακραιφνίου

Επανεγγραφές και νέες εγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Ορχομενού και Ακραιφνίου για το σχολικό έτος 2020-2021 (νήπια γεννημένα το 2017).

 

 1. Διάθεση αιτήσεων συμμετοχής:

α) ηλεκτρονικά στο site του Δήμου Ορχομενού (www.orchomenos.gr)

β) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ορχομενού (ισόγειο κτιρίου)

γ) στο γραφείο Δ.Ε. Ακραιφνίας

δ) στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ορχομενού τις ημέρες που πραγματοποιείται κατάθεση αιτήσεων.

 

 1. Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής:
 • Οι αιτήσεις συμμετοχής θα κατατίθενται κατά το χρονικό διάστημα από 11/05/2020 έως 29/5/2020 ως εξής:

– Στον Παιδικό Σταθμό Ορχομενού κάθε Τετάρτη και Πέμπτη 8.00 π.μ – 13.00 μ.μ. αυστηρά και μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, το οποίο θα κλείνετε καλώντας τις παραπάνω ημέρες στο τηλ. 22610-32588.

– Στο γραφείο της Δ. Ε. Ακραιφνίας κάθε μέρα 9.00 π.μ – 13.00 μ.μ. (τηλ. 22680-31214).

 • Να προσέρχεστε τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης (μάσκα, απόσταση μεταξύ δύο ατόμων κτλ).

 

 1. Ο φάκελος κάθε αίτησης για να είναι ολοκληρωμένος πρέπει να περιλαμβάνει:
 • Το ΕΝΤΥΠΟ 1 ή 2 (Αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής νηπίου αντίστοιχα)
 • Το ΕΝΤΥΠΟ 3(Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής νηπίου)
 • Το ΕΝΤΥΠΟ 4 (Υπεύθυνη δήλωση εργασίας της μητέρας)
 • Το ΕΝΤΥΠΟ 5(Ατομικό δελτίο υγείας νηπίου) συμπληρωμένο από παιδίατρο.
 • Τα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ όπως αναγράφονται στην αίτηση

Τα έντυπα αυτά είναι αναρτημένα παρακάτω και μπορείτε να τα κατεβάσετε.