25 Οκτ 2022

Δήμος Ορχομενού: Πρόσληψη δύο ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ

Η Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, συνολικού αριθμού Δύο (2) ατόμων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση των εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας σχολικών μονάδων.


24 Οκτ 2022

Διακοπή νερού στον Ορχομενό την Πέμπτη 27.10.2022

Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει τους δημότες της Τ.Κ. Ορχομενού ότι θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 μεταξύ 09:00 – 11:00 το πρωί λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης.

Υπηρεσία Ύδρευσης

Δήμος Ορχομενού


21 Οκτ 2022

Διανομή Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Ορχομενού την 25.10.2022

Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθεί διανομή τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 και ώρες 15:00 – 18:00.

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στα Πέτρινα του δήμου Ορχομενού (Μινύα 3), ΜΟΝΟ τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ΑΥΣΤΗΡΑ μέσα στο χρονικό διάστημα μεταξύ των ωρών που αναγράφονται.

Οι δικαιούχοι ΠΡΕΠΕΙ να έχουν μαζί τους το δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής, προκειμένου να λάβουν τα τρόφιμα. Τα τρόφιμα μπορούν να παραληφθούν και από άλλο μέλος της οικογένειας του δικαιούχου με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και του ιδίου και του δικαιούχου.

Σε περίπτωση που παραλάβει τρίτο πρόσωπο απαιτείται να προσκομίσει ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.


21 Οκτ 2022

Πρόσκληση συνεδρίασης της ΕΔ του δήμου Ορχομενού την 2.11.2022

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προσκαλεί τα μέλη της  στη Δημόσια Τακτική συνεδρίαση (άρθρο 76 του Ν.3852/2010) που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Ορχομενού, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18:00 με θέμα:


19 Οκτ 2022

Πρόσκληση συνεδρίασης ΟΕ του Δήμου Ορχομενού την 24.10.2022

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της, τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 9:30 π.μ., σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα της ημερήσιας διάταξης:


14 Οκτ 2022

Διαγωνισμός έργου: “Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης”

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Λουτσίου – Τ.Κ. Διονύσου και σποραδικά στην Τ.Κ. Ορχομενού “, CPV: 45231300-8 (Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης), προϋπολογισμού 850.000,00€ (πλέον ΦΠΑ).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 01/11/2022 και ώρα 11.00 π.μ.

Η ημερομηνία αποσφράγισης είναι η Δευτέρα 07/11/2022 και ώρα 11.00 π.μ..

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, στον προσβάσιμο χώρο του διαγωνισμού (συστημικός αριθμός διαγωνισμού 192877) 


12 Οκτ 2022

Ο Δήμος Ορχομενού δικαιούχος χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., ο Δήμος Ορχομενού κατέστη μεταξύ των δικαιούχων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.»