Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας κ. Γιώργος Ντασιώτης αποφάσισε να ορίσει ως ημερομηνία έναρξης της αρδευτικής περιόδου, για το έτος 2024, την 15η Απριλίου 2024.

Η απόφαση θα εφαρμοστεί τμηματικά ανάλογα με τις διαθέσιμες ποσότητες υδάτων, το είδος των καλλιεργειών και τον στρεμματικό αριθμό τους.

Print Friendly, PDF & Email