Αφορά τις κοινότητες Αγίου Δημητρίου, Αγίου Σπυρίδωνος, Ακραιφνίου, Διονύσου, Καρυάς, Κοκκίνου, Πύργου (προθεσμία 28/2 – 28/5/2019).