Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει ότι οι αιτήσεις για επανεγγραφές και νέες εγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Ορχομενού και Ακραιφνίου για το σχολικό έτος 2021-2022 θα γίνονται δεκτές από 17 έως 31 Μαϊου 2021, στους αντίστοιχους παιδικούς σταθμούς από  8.30π.μ – 13.00μ.μ

 Δικαίωμα επανεγγραφής και εγγραφής έχουν τα νήπια που είναι γεννημένα το 2018 και 2019 και ξεκινούν τη φοίτηση αφού έχουν κλείσει τα 2,5 χρόνια.

 • ΠΡΟΣΟΧΗ! Να προσέρχεστε τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης (Μάσκα, απόσταση μεταξύ δύο ατόμων)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση επανεγγραφής-εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς Ορχομενού και Ακραιφνίου
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί εργασίας της μητέρας (να επισυνάπτεται και το αντίστοιχο δικαιολογητικό)
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί παράδοσης/παραλαβής παιδιού από ενήλικο άτομο
 4. Πιστοποιητικό γέννησης
 5. Πιστοποιητικό πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 6. Ατομικό δελτίο υγείας παιδιού συμπληρωμένο από παιδίατρο και φωτοαντίγραφο των εμβολίων από το βιλιάριο υγείας του.
 7. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 2020
 8. Άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς γονείς

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Παιδικός Σταθμός Ορχομενού: 2261- 0- 32588
 • Παιδικός Σταθμός Ακραιφνίου: 2268- 0- 31569