Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει τους καλλιεργητές που επιθυμούν να κάνουν χρήση των Δημοτικών Αρδευτικών Δικτύων (δημοτικές γεωτρήσεις), στις κοινότητες Αγ. Δημητρίου, Αγ. Σπυρίδωνα και Ορχομενού καθώς και στο Κλειστό Κύκλωμα Άρδευσης του Ορχομενού, να προσέλθουν ως την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου Ορχομενού (τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα 22613-51121 και 22613-51122) για να υποβάλλουν Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ποτίσματος καλλιεργειών προκειμένου να καταρτιστεί το Πρόγραμμα Ποτίσματος.

Χωρίς την υποβολή των ανωτέρω εγγράφων στο γραφείο εσόδων και στους υδρονομείς δε θα είναι εφικτή η χρήση των αρδευτικών καναλιών.

Υπενθυμίζουμε πως η χρήση των δημοτικών γεωτρήσεων – καναλιών και του κλειστού κυκλώματος άρδευσης του Δήμου προϋποθέτει την τακτοποίηση ενδεχόμενων παλαιότερων οφειλών από τον κάθε καλλιεργητή.

 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Η προθεσμία κατάθεσης παρατείνεται ως την Παρασκευή  21 Μαΐου 2021

 

Γραφείο Εσόδων

Δήμος Ορχομενού