Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει τους δημότες του ότι καταρτίστηκε ο ονομαστικός κατάλογος των αγοριών που γεννήθηκαν το έτος 2020 από δημότες του Δήμου Ορχομενού (ο κατάλογος βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο).

Ο κατάλογος αυτός θα βρίσκεται αναρτημένος στο δημοτικό κατάστημα από 17/05/2021 ως και 17/06/2021.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση και μέσα στην παραπάνω προθεσμία να υποβάλλουν σε εμάς τις τυχόν ενστάσεις τους “περί παραληφθέντων ή εσφαλμένης ή άκυρης εγγραφής”.