Ο δήμος Ορχομενού ανακοινώνει τις ονομαστικές καταστάσεις των υποψηφίων για τις θέσεις εργασίας στη ΣΟΧ 3/2021.