Απόφαση 006/2019

Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε μόνιμη υπάλληλο του Δήμου (Βούρδα Χρυσάνθη).