08 Ιούν 2023

Δήμος Ορχομενού: Αναστολή λειτουργίας των σχολείων της Α’ θμιας εκπαίδευσης την 9.6.2023

Η Δήμαρχος Ορχομενού αποφάσισε την αναστολή της λειτουργίας των σχολείων της Α’ θμιας εκπαίδευσης (δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία) στο Δήμο Ορχομενού (ΔΕ Ορχομενού και ΔΕ Ακραιφνίας) την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023 για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων εξαιτίας του σεισμού της Πέμπτης 8 Ιουνίου 2023.

13 Δεκ 2022

Συγκρότηση 5μελούς Επιτροπής για τη λαϊκή αγορά του Δήμου Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού Αποφάσισε τη συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής του άρθρου 66 παρ. 4 του Ν. 4849/2021 για την διαδικασία βελτίωσης και χορήγησης θέσης στους υφιστάμενους αδειούχους πωλητές λαϊκών αγορών οι οποίοι δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς τους σε λαϊκή αγορά του δήμου Ορχομενού.

04 Απρ 2022

Ορισμός εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου στην ΔΕ Ακραιφνίας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Η Δήμαρχος Ορχομενού αποφάσισε τον ορισμό του Κωνσταντίνου Ζυγογιάννη του Ηλία ως εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου στην Δημοτική Ενότητα Ακραιφνίας του Δήμου Ορχομενού και μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων ως εξής:


02 Μαρ 2022

Ορισμός υπαλλήλων του Δήμου για την υποστήριξη των Συμβουλίων Κοινοτήτων του Δήμου Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού αποφάσισε τον ορισμό δημοτικών υπαλλήλων για την τήρηση των πρακτικών και την υποστήριξη των οργάνων των Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου Ορχομενού ως εξής:

  1. Στην Τζαμτζή Ελένη του Νικολάου, την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου της κοινότητας Ορχομενού και της κοινότητας Αγίου Δημητρίου
  2. Στον Νίκα Δημήτριο του Στυλιανού την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου της κοινότητας Ακραιφνίου και της κοινότητας Κοκκίνου
  3. Στη Σπυριδάκη Ελευθερία του Ηρακλή την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου της κοινότητας Παύλου, της κοινότητας Λουτσίου και της κοινότητας Αγίου Σπυρίδωνα.
  4. Στη Φορτάτου Κρυστάλω του Ευαγγέλου, την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου της κοινότητας Διονύσου
  5. Στον Ρουσέτη Βασίλειο του Ευαγγέλου τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του προέδρου κοινότητας Καρυάς και του προέδρου κοινότητας Πύργου.
  6. Στον Τσιλομήτρο Κων/νο του Γεωργίου την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου κοινότητας Κάστρου

11 Φεβ 2022

Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ατόμου ΠΕ Νηπιαγωγών στο δήμο Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού αποφασίζει και ανακοινώνει την πρόσληψη της υποψήφιας ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΠΕ Νηπιαγωγών), για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2021-2022) του Δήμου Ορχομενού.


11 Φεβ 2022

Ανακοίνωση πρόσληψης τριών (3) ατόμων για το Κέντρο Κοινότητας Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού αποφασίζει και ανακοινώνει την πρόσληψη των υποψηφίων (όπως παρατίθενται στο συνημμένο αρχείο), για τη στελέχωση του Παραρτήματος ΡΟΜΑ της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ορχομενού».


09 Φεβ 2022

Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Πρόεδρο της Τ.Κ. Ορχομενού από τη δήμαρχο Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού αποφάσισε: 

Α . Παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής ,στον κ. Ζουρνή Ιωάννη του Αθανασίου Πρόεδρο της Κοινότητας Ορχομενού του Δήμου Ορχομενού να υπογράφει με εντολή Δημάρχου έγγραφα που αφορούν την Κοινότητα όπως παρακάτω:

1.-Κάθε έγγραφο με αρμοδιότητα εκχωρημένη απευθείας από το Νόμο,
2.-Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των πολιτών,
3.-Την έκδοση και υπογραφή Διαβιβαστικών έγγραφων προς άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς, για θέματα ενημέρωσης, διευκρινίσεων και αποστολής στοιχείων και προς τους πολίτες για θέματα των Κοινοτήτων.

Β . Η παρούσα απόφαση ισχύει έως 31 Δεκεμβρίου 2023.


02 Φεβ 2022

Ο κ. Επαμεινώνδας Τσιγαρίδας νέος Αντιδήμαρχος στο δήμο Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού με απόφασή της ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Επαμεινώνδα Τσιγαρίδα, Αντιδήμαρχο του Δήμου Ορχομενού, στον οποίο παρέχεται πάγια αντιμισθία, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου από 01-02-22 έως τη λήξη της.

Επιπλέον, ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Γρηγόρη Γαλάνη του Φωτίου ως εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου από 01-02-22 έως τη λήξη της και αναθέτει σε αυτόν χωρίς αμοιβή, την επίβλεψη, την εποπτεία υπηρεσιών και το συντονισμό δράσεων σε συνεργασία και με την επικουρία των καθ ́ύλην αρμόδιων Αντιδημάρχων.


05 Φεβ 2021

Δήμος Ορχομενού: Ορισμός υπευθύνου παιδικών χαρών

Με απόφαση της Δημάρχου Ορχομενού Βούλας Καράλη, ορίζεται ως υπεύθυνος των παιδικών χαρών του Δήμου Ορχομενού ο Βασίλειος Ρουσέτης του Ευαγγέλου, προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας, υπάλληλος του Δήμου Ορχομενού, του κλάδου ΔΕ1 με βαθμό Α.