05 Φεβ 2021

Δήμος Ορχομενού: Ορισμός υπευθύνου παιδικών χαρών

Με απόφαση της Δημάρχου Ορχομενού Βούλας Καράλη, ορίζεται ως υπεύθυνος των παιδικών χαρών του Δήμου Ορχομενού ο Βασίλειος Ρουσέτης του Ευαγγέλου, προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας, υπάλληλος του Δήμου Ορχομενού, του κλάδου ΔΕ1 με βαθμό Α.


12 Οκτ 2020

Ορισμός του κ. Ξηρογιάννη Γρηγόρη ως νέου Αντιδημάρχου του Δήμου Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού, Καράλη Παρασκευή, αποφασίζει τον ορισμό του δημοτικού συμβούλου κ. Γρηγόρη Ξηρογιάννη ως Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, με θητεία ενός έτους, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή με θητεία από 9-10-2020 έως 08-10- 2021, στον οποίο παρέχεται πάγια αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.


12 Οκτ 2020

Παράταση θητείας Αντιδημάρχων του Δήμου Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού, Καράλη Παρασκευή, αποφασίζει την παράταση της θητείας από 12-9-20 έως 30-3-2021 των τριών (3) Αντιδημάρχων του Δήμου Ορχομενού, στους οποίους παρέχεται πάγια αντιμισθία, με τις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν σ΄ αυτούς με την 114/2019 και 161/ 2019 αποφάσεις μας, όπως παρακάτω:

Α. Του Αντιδημάρχου κ. Βαγενά Δημητρίου
Β . Του Αντιδημάρχου κ. Γαλάνη Γρηγορίου
Γ . Του Αντιδημάρχου κ. Ζυγογιάννη Κων/νου


21 Φεβ 2020

Ορισμός υπαλλήλων του Δήμου για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των οργάνων των Συμβουλίων Κοινοτήτων Δήμου Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού αποφασίζει και ορίζει δημοτικούς υπαλλήλους για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των οργάνων των Συμβουλίων Κοινοτήτων Δήμου Ορχομενού.