Καταρτίστηκε ο ονομαστικός κατάλογος των αγοριών που γεννήθηκαν το έτος 2019 από δημότες του Δήμου Ορχομενού, σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου “Περί Μητρώου Αρρένων”.

Ο Κατάλογος αυτός θα βρίσκεται αναρτημένος στο δημοτικό κατάστημα από 24-4-2020 έως και 24-5-2020.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση και μέσα στην παραπάνω προθεσμία να υποβάλλουν στο Δήμο τις, τυχόν, ενστάσεις τους “περί παραληφθέντων ή εσφαλμένης ή άκυρης εγγραφής”.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΛΗ


Print Friendly, PDF & Email