Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ απέστειλε, σήμερα (03-12-2019 ),  την  Κατάσταση  με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από τo ζημιογόνο αίτιo:

  • ΠΛΗΜΜΥΡΑ 12-01-2019  Καρυάς

 

Τα  πορίσματα αυτά είναι στη  διάθεση  των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα  ημερολογιακές ημέρες , δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου  2019

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα και όποιος διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης για το πόρισμα  μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών

 

                                                            Η  Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ Ορχομενού

Ιωάννα  Πάνου