Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ μας έστειλε σήμερα (13-11-2019 ) την  Κατάσταση  με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνα αίτιο:

  • ΠΛΗΜΜΥΡΑ   12-01-2019 , ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
  • ΠΛΗΜΜΥΡΑ   25-01-2019  ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
  • ΠΛΗΜΜΥΡΑ   05-02-2019 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ    
  • ΠΛΗΜΜΥΡΑ   12-01-2019   ΔΙΟΝΥΣΟΥ
  • ΠΛΗΜΜΥΡΑ   13-03-2019 , ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
  • ΧΑΛΑΖΙ            12-03-2019 ΔΙΟΝΥΣΟΥ                   

Τα  πορίσματα αυτά είναι στη  διάθεση  των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα  ημερολογιακές ημέρες , δηλαδή μέχρι   και την Δευτέρα    25  Νοεμβρίου   2019

 

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα και όποιος διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης για το πόρισμα  μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών

 

Η  Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ Ορχομενού

Ιωάννα  Πάνου

Print Friendly, PDF & Email