Καλούνται

  1. Οι συμμετέχοντες παραγωγοί πωλητές στην λαϊκή αγορά της Κοινότητας Ορχομενού του δήμου Ορχομενού , σε συγκεκριμένους μήνες του έτους, να γνωστοποιήσουν με Υπεύθυνη Δήλωση στο αρμόδιο Τμήμα του δήμου μας, το ακριβές χρονικό διάστημα της ετήσιας δραστηριοποίησής τους (με αναφορά στον χρόνο έναρξης και λήξης), έως την Τρίτη 2 Μαΐου 2023, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  2. Οι συμμετέχοντες παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές στην λαϊκή αγορά της Κοινότητας Ορχομενού του δήμου Ορχομενού , που δεν έχουν εκδώσει περισσότερα από δύο (2) δελτία ημερήσιας κίνησης «Ζ» εντός του έτους 2022 στην λαϊκή αγορά του δήμου μας, να το γνωστοποιήσουν με Υπεύθυνη Δήλωση , στο αρμόδιο Τμήμα του δήμου μας , έως την Τρίτη 2 Μαΐου 2023, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Πληροφορίες:

Ιωάννα Πάνου

Τηλ. Επικοινωνίας : 22613-51014

Print Friendly, PDF & Email