Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πολιτών της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα για τις εκλογές του Μαΐου 2019 – Προθεσμία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους (28/02/2019).