Τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστά την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019 λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών.