Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από πλημμύρα στις 25-01-2019 (προθεσμία μέχρι 11/2/2019) στις γεωργικές καλλιέργειες.