Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (21/01/2019, 6:00 μ.μ.).