Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (28/1/2019, 10:00 π.μ.).