Παρακαλούνται όσοι  πολίτες προσέρχονται για πληρωμές στο Τμήμα Εσόδων-Ταμείου του Δήμου να έχουν μαζί τους τον ΑΦΜ τους, προκειμένου να γίνεται η ταυτοποίηση.