Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (7/1/2019, 10:00 π.μ.).