Ο Δήμος  Ορχομενού  ενημερώνει τους πωλητές λαϊκών αγορών και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου Δήμου Ορχομενού , ότι σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 3,  της ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 3074/16.1.2021 (ΦΕΚ 95/Β) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς αντιμετώπιση της διασποράς  του κορωνοϊού COVID-19»
κατά το χρονικό  διάστημα  από την Δευτέρα  18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00, αναστέλλεται στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, μεταξύ άλλων,  κάθε δραστηριότητα του Ν.4497/2017  (171 Α’),

ειδικότερα αναστέλλονται:

  • η λειτουργία των δραστηριοτήτων του  σημείου 23 της παρ.1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 3060/16.1.2021   (δηλαδή η  λειτουργία λαϊκών αγορών)    και
  •  η λειτουργία των δραστηριοτήτων του  σημείου 24 της παρ.1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 3060/16.1.2021 (δηλαδή η λειτουργία λοιπών υπαίθριων οργανωμένων αγορών του Ν. 4497/17 άρ.37 & 38, καθώς και του υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου υπό προϋποθέσεις)

                                                        

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΡ. ΚΑΡΑΛΗ