Ο Δήμος  Ορχομενού  ενημερώνει τους πωλητές λαϊκών αγορών και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου Δήμου Ορχομενού , ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3α της ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 1653/11.1.2021 (ΦΕΚ 39/Β) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς αντιμετώπιση της διασποράς  του κορωνοϊού COVID-19» για το διάστημα  από την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 05:59,

αναστέλλεται στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, μεταξύ άλλων,  κάθε δραστηριότητα του Ν.4497/2017  (171 Α’) ,

ειδικότερα αναστέλλονται:

  • η λειτουργία των δραστηριοτήτων του  σημείου 23 της παρ.1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 1293/8.1.2021   (δηλαδή η  λειτουργία λαϊκών αγορών)    και
  •  η λειτουργία των δραστηριοτήτων του  σημείου 24 της παρ.1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 1293/8.1.2021 (δηλαδή η λειτουργία λοιπών υπαίθριων οργανωμένων αγορών του Ν. 4497/17 άρ.37 & 38, καθώς και του υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου)

 

Κατόπιν των ανωτέρω ανακαλούμε την υπ΄αρίθ:097/11-01-2021 αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του Δήμου Ορχομενού, ανακοίνωση , που αφορούσε την λειτουργία της λαϊκής αγορά της Κοινότητας Ορχομενού για την Πέμπτη  στις 14-01-2021  .

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΑΡ. ΚΑΡΑΛΗ