Απόφαση 003/2019

Αναστολή του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα για την Κωνσταντίνου Πολυξένη.