Ενημερώνουμε τους κτηνοτρόφους για την καταβολή ετήσιου ανταποδοτικού τέλους για τις ανάγκες του εθνικού προγράμματος συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων:

Print Friendly, PDF & Email