Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ,ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 9-3-2019 ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΩΝ τ.κ. ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 19-0974-005-0643-01 ΚΑΙ 19-0974-005-0644-01 ΑΕΑΑΕ), ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ.