Έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα των υποψηφίων ΣΟΧ 1/2021 που αφορούν σε προκήρυξη της ΔΕΠΟΔΑΛ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πατήσουν στο σύνδεσμο εδώ