Αποφάσεις της 16ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού που πραγματοποιήθηκε την 15-6-2022.


Print Friendly, PDF & Email